Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1905

vá A Szászvárosi Államilag Segélyezett EV. REF. KÚN-KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1905-1906. TANÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE Simon Ferenc IGAZGATÓ-TANÁR. Szászváros, Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda Részvény-Társaság gyorssajtóján. 1000.

Next

/
Thumbnails
Contents