Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1908

A SZÁSZVÁROSI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT REF. KÚN-KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1908-1909. TANÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda R.-t. qyorssajtóján 1000.

Next

/
Thumbnails
Contents