Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1913

y fl SZflSZVflROSI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT =[#]= REF. KÚN-KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1913—I9I4-IK TANÉVRŐL V V Az elöljáróság megbí­zásából szerkesztette: CSŰRÖS PÁL [=] igazgató-tanár [=] T ▼T SZÁSZVÁROS 1914. Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.

Next

/
Thumbnails
Contents