Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1915

Ä ▼T T fl SZÁSZVAROSI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT REF. KÚN-KOLLEGIUM értesítője AZ 1915—>916-1 K TANÉVRŐL V V Az elöljáróság megbí­zásából szerkesztette: rr ■■ CSŰRÖS PÁL [=] igazgató-tanár q t=3 1=] 1=3 t=l SZÁSZVÁROS 1916. Szászvárosi Könyvnyomda R.-T.

Next

/
Thumbnails
Contents