Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1916

a szaszvarosi Államilag segélyezett REF. KUN-KOLLÉGIUM ÉRTESÍTŐIÉ AZ 1916—Î9I7-IK TANÉVRŐL Az elöljáróság megbí­zásából szerkesztette: TT ▼ Dr. GÖRÖG FERENC [=] h. igazgató [=] Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda Részvény- társaság“ gyorssajtóján Szászvároson, 1917. évben

Next

/
Thumbnails
Contents