Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1917

A SZÁSZVÁROSI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT REF. KUN-KOLLÉGIUM ÉRTESÍTŐJE ▼▼ ▼ AZ 1917—I9I8-IK TANÉVRŐL ▼T ▼ Az elöljáróság megbí­zásából szerkesztette: Dr. GÖRÖG FERENC ' igazgató >■ \+ ii •< Szászváros, 1918. > a * i < Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság

Next

/
Thumbnails
Contents