Református gimnázium, Szatmárnémeti, 1901

A S Z A T M Á R - N É M E T I ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. FŐGIMNÁZIUM 1901— 902. ÉVI (XXXII.) ÉRTF x.rÖJE SZERKESZTETTE: BORSOS BENŐ, IGAZGATÓ. SZATMÁRTT, NYOMATOTT A „SZABADSAJTÓ“ KÖN' 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents