Századok – 1927-1928

Felhívás! Társulatunk igazgatóválasztmánya 1927. évi január hó 1-től a rendes tagsági díjai évi 10 (tíz) pengőben állapította meg. Felkérjük ennélfogva tagjainkat, hogy ezen összeg befizetésével tagsági kötelezettségüknek tegyenek mielőbb eleget. Azok, akik 1927-re a korábbi 90.000 kor. tagdíjat már befizették, szíves» kedjenek pótlólag még 2 pengő 80 fillért beküldeni. Az ala* pítvúny legkisebb összege az alapszabályok 7. §-a értelmében az évi tagdíj húszszorosa. Előfizetők a Századokat 16 pengőért rendelhetik meg. Alapítvány, tagdíj és előfizetés mindenkor 1099. számú postatakarékpénztári csekkszámlánkra fizetendő. Ha a befizetés postautalványon történik, az utalvány szelvényén meg kell jegyezni, hogy az összeg az 1099. számú csekkszámlára telepítendő. Tartalom. Lap Fehér Géza: A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban 1 Hajnal István: Metternich és Esterházy 21 Tóth Zoltán : Bonfini 1490 utáni adatai a fekete seregről 45 Történeti irodalom. Dékány István : A történettudomány módszertana. Ism. Màlyusz Elemér 59 Hennyey Vilmos : A magyar posta története. Ism. Szekfü Gyula.... 62 Bálint Alajos: Makó város települési és emberföldrajzi vázlata. Ism. Pleidell Ambrus 65 Szirbik Miklós : Makó várossának közönséges és az abban levő refor­mata ekklés'iának különös leírása. Ism. Pleidell Ambrus 65 Málnási Ödön : Gróf Csáky Imre bíbornok. Ism. Pleidell Ambrus .. 70 József főherceg : A világháború, amilyennek én láttam. Ism. Doberdói Breit József 71 Jalsoviczky Tibor: Hőseink emlékezete. Ism. — nb. — 80 Szádeczky K. Lajos : A békerevizió kérdése. Ism. Ν. M 80 Szádeczky K. Lajos : A „tündér" Erdély. Ism. Ν. M 81 H. W. van Loon : Az emberiség története az ősembertől napjainkig. Ism. Török Pál 82 Ernst, Viktor: Die Entstehung des deutschen Grundeigentums. Ism. Váczy Péter 84 Monti, Gennaro Maria : Dal duecento al settecento. Ism. Miskolczy István 88 Cutolo, Alessandro : Antonio Genovese. Ism. Miskolczy István .... 88 Srbik, Heinrich Ritter von: Metternich. Ism. Horváth Jenő 90 Folyóiratszemle ' 94 Tárca. Dr. gróf Klebeisberg Kuno ünneplése társulati elnökségének tizedik évfordulója alkalmából 104 Huszti József : Janus Pannonius és Mantegna 110 A szerkesztésért és kiadásért dr. Domanovszky Sándor felelős.

Next

/
Thumbnails
Contents