Századok – 1952

A SZÁZADOK 86. ÉVFOLYAMÁNAK (1952) TARTALOMJEGYZÉKE TANULMÁNYOK Arató Endre: A cseh és magyar nép összefogásának hagyományai 1849-ben. . . . 731 * Barta István: Kossuth alföldi toborzókörútja 1848 őszén 149 Barta István: Kossuth és Csányi 593 Elekes Lajos: A délkeleteurópai népek összefogása a török hódítók ellen Hunyadi háborúiban 93 Farkas Lajos —Radó Géza: Kossuth és a szabadságharc hadiipara 688 Hatvany, E. Doris : A női- és gyermekmunka Magyarországon 1890— 1914 között.. 209 Heckenast Gusztáv : A besztercebányai bányászfelkelés (1525—1526) 364 Király István: A parasztság felbomlásának néhány kérdése (1900—1914) 437 ' Kozlov, V. K. : I. V. Sztálin a Szovjetunió szocialista nemzeteinek kialakulásáról és fejlődéséről 56 Lederer Emma: A tatárjárás Magyarországon és nemzetközi összefüggései....... 327 Magos György: Az amerikai imperialisták szerepe a Horthy-fasizmus stabilizálá­sában (1924—1929) 167 Nemes Dezső: Az Általános Munkásegylet története (II. rész) 74 Rákosi Mátyás : Népi demokráciánk útja 24 Rákosi Mátyás és a magyar történettudomány Szabó István: Kossuth és a jobbágyfelszabadítás 509 Székely György : A török hódítók elleni védelem ügye a Dózsa-parasztháborútól Mohácsig • 118 Tarle, J. V.: Mihail Illarionovics Kutuzov, a hadvezér és diplomata 299, 778 Várkonyi Ágnes: A Dunántúl felszabadítása 1705-ben 397 SZEMLÉK A magyar munkásmozgalom kialakulása 1848—1890. (A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai I. k., ism. Kató István) 244 A Magyar Történelmi Társulat népszerű sorozata (ism. Köpeczi Béla) 252 Alpatov, M. : A reakciós történetírás a háborús gyújtogatok szolgálatában (ism. W einer Magda) 826 Aranyossi Magda: Frankel Leó (ism. Markovits Pálné) 813 Arató Endre : A szlovák munkásmozgalom története M. Gosiorovsky munkáiban 273 Babies András: A pécsvidéki kőszénbányászat története (ism. Sándor Vilmos) 471 H. Balázs Éva: Jobbágylevelek (ism. Vörös Károly) 262

Next

/
Thumbnails
Contents