Századok – 1953

SZAZADOK A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST, VIII., PUSKIN-UTCA 26 87. ÉVFOLYAM, 1953. 1. szám A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867 FŐSZERKESZTŐ : ANDICS ERZSÉBET FELELŐS SZERKESZTŐ : EMBER GYŐZŐ SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR: HANÁK PÉTER SZERKESZTŐBIZOTTSÁG : BENDA KÁLMÁN, BOLGÁR ELEK, CZÓDEL ERNŐ, | KOSÁRY DOMOKOS, LÉDKRER EMMA, MÉREI GYULA, MÓD ALADÁR, MOLNÁR ERIK, NEMES DEZSŐ, PAOH ZSIGMOND PÁL, RÉTI LÁSZLÓ, ZSIGMOND LÁSZLÓ A SZÁZADOK 1953-as ÉVFOLYAM 1. SZÁMÁNAK TARTALMA TANULMÁNYOK Molnár Erik : Sztálin »A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban« című müve és a magyar történettudomány 1 Pankratova, A. M. : A szovjet történettudomány legfontosabb feladatai 14 Mód Aladár : Marx ós a magyar történelem 30 I. Tóth Zoltán: Balcescu Miklós 52 Berkovits Ilona : A magyar feudális társadalom tükröződése a Képes Krónikában 72 KÖZLEMÉNY Orbán Sándor : A magyar katolikus egyházi reakció a Szovjetunió elleni háború támogatói sorában 108 SZEMLE Elekes Lajos: Hunyadi (ism. : Karácsonyi Béla) 142 A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848—49-ben Szerk. : Aridics Erzsébet (ism. Révész Imre) 147 Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi. Bizottmány élén (ism. Borús József). . . . 152 Lukács Lajos, Mérei Gyula, Spira György: Kossuth Lajos. Rövid életrajz (ism. Vörös Antal) 155 Balla Aladárné : Sallai Imre ós Fürst Sándor élete és mártírhalála ism. Zrinszky László) 157 Foster, William Z. : Az amerikai földrész rövid politikai története (ism. Péter József) 159 Zur Periodisierung der Feudalismus und Kapitalismus der geschichtlichen Ent­wicklung der UdSSR (ism. Niederhauser Emil) 165 Qracianszkij , N. P. —Szkazkin, Sz. D. : Középkori történeti Chestromathia I—II. k. (ism. Kardos Tibor) 167 Ranovics, А. В.: A hellénizmus és történelmi szerepe (ism. Hahn István) 170 Kuczynski, Jürgen: A munkásosztály helyzete Franciaországban. 1700—1948. —­A munkásosztály helyzete Angliában. 1750-től napjainkig (ism. Incze Miklós) 172 Perlő, Victor : Az amerikai Imperialismus (ism. Elrick Doris) 176 Norden, A.: So werden Kriege gemacht (ism. Weiner Magda) 180 KRÓNIKA 183 РЕЗЮМЕ — RÉSUMÉ 199

Next

/
Thumbnails
Contents