Állami felsőbbleányiskola, Szeged, 1898

A SZEGEDI MAGY. KIR. ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA r rr Értesítője AZ 1898—99-IKI TANÉVRŐL. MÁSODIK ÉVFOLYAM. KÖZLI : DR- CZIMER KAROLY IGAZGATÓ. SZEGED, NYOMATOTT ENGEL LAJOS KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 1899.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents