Szegedi Napló, 1995. augusztus (1. évfolyam, 68-94. szám)

1995-08-01 / 68. szám

Magyarország Az egri tűzoltóság szakértői szerint nem a véletlen, hanem emberi kéz okozta azt a tarlótüzet, amelynek füstje tejszerű ködbe borította az M3-as főútvonalat szombat délelőtt Füzesabony és Kerecsend között. Emiatt történt a baleset, amelyben 19 gépjármű szaladt össze, s életét vesztette B. Anita 10 éves szerepi kislány. Minderről Fóka Sándor őrn^, a Füzesabonyi Rendőrkapitányság munkatársa tájékoztatta hétfőn az MTI tudósítóját. A vizsgálat során megállapították, hogy a tűz az úttól hozzávetőleg egy kilométer távolságban húzódó domboldalról terjedt a búzatáblára, onnan az út melletti árokba. Ott meggyulladt a zöldnövényzet, ami mintegy 800 méteres hosszúságban sűrű, tejszerű füsttel borította be az útpályát. Szemtanúk a tűz elharapózását megelőzően több személyt láttak a domboldalon, ám ez idáig nem akadtak a gyújtogatók nyomára. A rendőrtiszt közölte: vizsgálják azt is, hogy annak a gépkocsinak a vezetője, amelyben a kislány halálos sérüléseket szenvedett, illetve a kocsiba hátulról belerohanó busz sofőrje mennyiben felelős a gyermek haláláért. Menekülteket fogadhat a debreceni tábor. A debreceni Sámsoni úti volt szovjet laktanyából menekülttáborrá alakított s elkészülte óta üresen álló objektumot tekintette meg hétfőn Világosi Gábort a Belügyminisztérium politikai államtitkára és Jmgbert Béla, a Menekültügyi és Migrációs flivatal főigazgatója. A bejárást követően Világosi Gábor az MTI tudósítójának érdeklődésére elmondta: az utóbbi három hétben 500, főként bosnyák menekült érkezett hazánkba. Bár menekültáradatról nem beszélhetünk, amennyiben hasonló számban érkeznek hozzánk a menekültek, lassan telítődik a négy működő menekülttábor. Ebben az esetben új tábor megnyitisára lesz szükség, s kézenfekvő, hogy ez az e célra kialakított debreceni legyen. A helyben szerzett tapasztalatok alapján a Belügyminisztérium politikai államtitkára úgy látja: egy-két hét múlva már menekülteket fogadhat a dehreceni tábor. A szakemberek szerint 1000—1500 menekült elhelyezésére van lehetőség Debrecenben, ha ennél többen érkeznének, őket másutt helyezik el. Csecsemőgyilkosság. Emberölés bűntettének alapos gyanúja miatt rendelt el nyomozist a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya B. Olga gétyei lakos ellen. A gyanúsított július 17- én leánygyermeket szült a lakásához tartozó egyik tárolóhelyiségben. A csecsemőt ruhadarabokba csavarta, és egy nejlontiskában rejtette el, majd másnap este a ház udvarán elásta. B. Olga a szülés következtében jelentkező komplikációk miatt került kórházba, majd rendőrkézre. Clinton elutasítja az embargó feloldását A horvátok drágán fizetnek? A boszniai horvátok által Bosznia déli részén önhatalmú­lag kikiáltott “Hercegbosznai Köz­társaság” védelmi minisztériuma azt állította, hogy a horvát erők 700 négyzetkilométernyi területet “szabadítottak fel” legutóbbi nyu­gat-boszniai offenzívájuk során. Ralko Mladic tábornok, a boszniai hadsereg főparancsno­ka Kninben, a horvátországi Szerb Krajina fővárosában kijelentette, hogy Horvátország “drágán meg­fizet” Grahovo és Glamoc elesté- ért - jelentette a Tanjug hírügy­nökség. Mladic tábornok, aki sze­rint a jelenlegi helyzet igen bonyo­lult a Grahovo-Glamoc fronton, hangsúlyozta: a boszniai szerb had­sereg hamarosan visszafoglalja a megszállt területeket. S krajinai szerb hadsereg ve­zérkarának vasárnap esti közle­ménye szerint az egyesült horvát és boszniai horvát erők vasárnap is nehézfegyverrel lőtték Gra- hovóból a Knintől 20 kilométerre fekvő Strmica települést - jelen­tette a Tanjug belgrádi hírügynök­ség. Lecsendesedtek a harcok hétfőre virradóra az északnyugat-boszniai Bihac térségében - jelentette a szarajevói rádió bihaci forrisokra hi­vatkozva. A beszámoló szerint a bihaci védüTc szilárdan tartják állá­saikat, az ellátis azonban továbbra is katasztrofális a térségben. A rádió közölte, hogy az éjszaka elsősorban Bosznia középső részén voltak szór­ványos összecsapások Slobodan Milosevic szerb elnök támogatást ígért a horvátországi szerbeknek ha a horv'átok megtá­madják Knint. Milan Martié, a krajinai szerbek vezetője a Vecernje Novosti nevű belgrádi lapnak adott nyilatkozatában közölte: “Felvettem a kapcsolatot Slobodan Milosevic szerb elnökkel. Ő azt mondta ne­kem, hogy Szerbia nem fogja közö­nyösen szemlélni a Krajina elleni horvát offenzívát”. Martic nyilatko­zata előtt vasárnap megszemlélte a frontot - jelentette hétfőn a dpa. A boszniai szerbek már korábban is felajánlották segítségüket Krajina vé­delméhez. * Bili Clinton amerikai elnök meg­erősítette, hogy elutasítja az ENSZ boszniai fegyverembargójának egy­oldalú feloldisát. - Ez rossz idő­pontban tett rossz lépés lenne - írta Clinton a Newsweek legfris­sebb számában megjelent cikké­ben. - Bár csábító a lehetőség, hogy eleget tegyünk a szenátus kö­vetelményeinek, és megszüntes­sük a fegyverszállítisi tilalmat, az Egyesült Államok számára azon­ban ez súlyos következményekkel járna - figyelmeztetett az ameri­kai elnök. Clinton hangsúlyozta: az ENSZ-t kell olyan helyzetbe hozni, hogy boszniai védett övezeteit job­ban meg tudja oltalmazni a szerb támadásokkal szemben. A Newsweek felmérése szerint az amerikaiak véleménye megoszlik az embargót illetően. A megkérde­zettek 38 százaléka támogatta a fegyverszállítisi tilalom feloldását, 40 százalékuk ellenezte. A katonai megállapodás aláírása még nem jelen­ti, hogy a béke beköszöntött Csecsenföldön. A jelenlegi feltételek között azonban ez a lehető legjobb egyezség - jelentett ki Emil Pain, az orosz elnöki elemző szolgá­lat szakértője hétfőn az ITAR- TASZSZ-nak adott exkluzív interjújában. Esély Pain úgy vélte, hogy a széles körű megállapodást valószínű­leg visszautasította volna Dzsohar Dudajev csecsen elnök híveinek többsége és Moszkvá­ban is erős bírálat várta volna. A katonai megállapodás azon­ban teljes egészében megvaló­sítható, mert léteznek a megva­lósítását ellenőrző mechaniz­musok. “A megállapodás esélyt ad arra, hogy Dudajev híveinek bizonyos része saját hitelének aláásása nélkül lépjen ki a há­borúból. Nem hiszem, hogy ez a lehetőséget elmulasztanák” - mutatott rá a szakértő. Főszerkesztő: dr. Mkolényi István Főszerkesztő-helyettesek: Őrfi Ferenc, dr. Tamai László Tervező-szerkesztő: CzakóJános Főmunkatársak: P. Bodzsár Erzsébet, Halász Miklós, Ba^iméry László, Márok Tamás Vezető munkatársak: Farkas Csaba, Imre Péter, Mqtyeri Valéria, Pintér József (fotó) Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: Szeged, Stefánia 10. 6740. Postafiók 625. 6701. Tel.: (62) 472-872,472-669,472- 769, éjszakai ügyeleti telefon; (62) 486-386. Telefa.\: (62) 474-244,472-872. Kiadja: a Délvilág Kiadó Részvénytársaság. Sztged, Stefánia 10.6740. Postafiók: 625.6701. Tel./fax: (62) 472-244,472-872. Felelős kiadó: Németh István elnök-vezérigazgató A lapot terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság, igazgató: Gyiinesiné dr. Etsedy Sarolta, árusításban a UÉLHIR Rt. ügyvezető igazgató: Mizsei István, valamint a Délvilág Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Szedés: Déli Siker BT. Nyomás: Szegedi Nyomda Makkosházi krt. 1. 6723. Tel.; (62) 486-386. Felelős vezető: Puskásné Hunya Ágnes. vízállás A Tisza vízállás hétfőn Szegednél: plusz 86 cm, vízhőfok: 25 ”C; Csongrádnál: mínusz 116 cm, .Mindszentnél: mínusz 4 cm. A Maros Makó­nál mínusz 20 cm. ________TÖRTÉNELMI KRÓNIKA________ 527.1. Jttstinianus kelet-római társcsászár lesz nagybátyja, I. Justintis halála után az egyedüli uralkodó. Jusliniantis az utolsó római császár. 1444.1, Ulászló király és az országnagyok Sze­geden elfogadják az I. Murád szultán követel által előterjesztett békepontokat. 1735. Szegeden felavatják a város első, fából készüli színházát. 1781. A Magyar Kamara zálogba adja .Szeged városának a szőregi uradalmat (Szőreg, Gyála, Szentiván, Újszeged, Rábé, Térvár) 25 évre. 1800. Lúgoson született Weisz Bernál Ferenc. 1821-től Szegeden tartózkodik mint Berger Ig­nác fűszerkereskedő cégtársa, 1825-től cégfö- nök. 1826-tól a Szegedi Zsidók Hilközösség tag­ja, majd szószólója. Szegedi biztosító intézeti ügynök a Trieszti Biztosító Társaságnál. 1838- ban kerül Buda|)estre és ekkor már róm kato­likus vallású. Ő helyezte el Osztrovszky Józsefei biztosító intézetnél. 1845-ben nagykereskedő és legtöbb adót fizető, a Viszontbiztosító Társa­ság igazgatója. 1848-ban Kossuth Lajos által pénzügymlniszleri főszámvevőségi osztályfőnök. 1849-ben haditörvényszék elé állítják, börtön­büntetésre ítélik, majd szabadulva a magánélet­be vonul vissza. Budapesten hall meg 1888. 111. 31-én 1814, .Szegeden született Krikkay Ágoston (Gusztáv). Horváth Mihály püspöknek rokona volt. Budapesten szerzett orvosi diplomái, tu­lajdonképpen szülész volt, de ké,sőbb fogorvos­ként szerepel. 1864-ben Zágrábban telepedett meg, de ké.sőbb visszatért Szegedre. 1870-től városi orvos. Fogá.szati tanfolyamát a pesti tu­dományegyetemen végezte. Szülővárosában halt meg 1873.1. 11-én. 1823. Szegeden született Oltványi Fái. A pia­rista gimnázium elvégzése után a bécsi Pazmanetimban teológiái tanult. 1846-ban szentelték pappá. 1848-ban plébános jelöli, 1849-ben szentszéki jegyző, majd 1854-től föl- deáki plébános. A Szegedi Általános Takarék- pénztárnak elnöke. Pápai kamarás. Helylörté- nész, író. 1880 óta szegedi lakos, Szegfű u. 6. sz. alatt. Tanítóképző Igazgatási Tanácsának tag­ja, prépost. 1896-ban tartja arany-miséjét és 1900-ban vonul nyugalomba. Szülővárosában halt meg 1909 1. 15-én. 1848. A szegedi közgyűlés utasítja a várparancs­nokot, hogy a vár kapuit a fekete-sárga színek helyett nemzeti színűre festesse, s a kétfejű sa­sokat l'ávolíllassa el. 1849. A kormány és a képviselőház Szegedről Aradra helyezi át székhelyéi. A magyar hadse­reg elhagyja .Tzegedet. 1878. Szegedre érkezik Mikszáth Kálmán, s kél éven át a Szegedi Napló munkatársaként dolgo­zik műsor — naptár BOGLÁRKA napja A Nap kel 5 óra 21 perckor, nyugszik 20 óra 19 perckor, A Hold kel 10 óra 33 perckor, nyugszik 22 óra 14 perckor. 1884. Szegeden született Balázs Béla (Bauer Hubert). 1904. Szegeden született Bálint Sándor, nép­rajzkutató. a szakrális néprajz nemzetközi hí­rű tudósa. 1935. Szülővárosában, Szegeden meghalt 57 éves korában Kaszó Elek. A piarista gimn-ázi- um elvégzése után közigazgatási pályát választ­va hivatásul Szeged szabad kir város szolgá­latába lép. 1908-ban mint pénztárlisztet, a vá­rosi főpénztár helyettes ellenőrré választják. 1912-től a városi adópénztáros, majd 1914- lől 1932-ig városi föpénztárnok. HEKA L. - SZONDI I. _________________MOZI_________________ SZEGED, Korzó: Maiigli, a dzsungel fia. Szí­nes. mb. amerikai kalandfilm. Kezdés: 10 és fél 4-kor Vírus. Színes, amerikai film. Kez­dés: háromnegyed 6 és 8 órakor. Fáklya: Kék ég. Színes, amerikai film. Kez­dés: 5 és negyed 8-kor. Belvárosi: Vírus. Színes, amerikai film. Kez­dés: 5, negyed 6 és fél 8-kor. Balázs Béla; Filggőkerlek. Színes, spanyol film. Kezdés: 6 és 8 órakor. Kamara: Etűdök gépzongorára. Szovjet film. Kezdés: háromnegyed 6 és 8 órakor. Kiskőrössy: A Flinstone család. Színes, mb. amerikai filrnvígjálék. Kezdés: 20 órakor. Autós: Vágyak vonzásában. Kezdés: 21 órakor. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Korzó; Két tűz kö­zött. Színes, mb. akcióFilm. Kezdés: fél 4, há­romnegyed 6 és 8 órakor. MAKÓ: Nemzedékek. Színes, amerikai sci-fi. Kezdés: 18 órakor. SZENTES, Öze Lajos: Mire jók a rossz fiúk? Színes, mb. amerikai film. Kezdés: 18 és 20 órakor. Veszélyes vizeken. Színes, amerikai film. Kezdés: 22 órakor. CSONGRÁD, Uránia: Báránybőrben. Színes, amerikai film. Kezdés: 19 órakor. __________MAGYAR TELEVÍZIÓ__________ BUDAPE.ST 1. 5.28: Műsorismertetés. 5.30: Gazdalévé. 5.50: Halártól halárig. 6.00: Napkelte. 9.00: Tízórai. 9.05: Huckleberry Finn és barátai, 26/15. (ism ). 9.30: Tízórai. Benne: 9.50: Játék. 10.00: Egé,szség, betegség. 10.45:Jálék. 10.50: Hírek. Időjárás. 11.05: Happy Holiday. 12.00: Déli harangszó. Időjárás. Hírek. 12.05: Tele­pakk. 12.35: Képújság. 13.50: Műsorismerte tés. 13.55: Hód papa meséi. Kanadai rajzfilm sorozat. - Gargantua. Francia rajzfilmsorozat Dendönó birkái. A könyvmásolók lázadása 14.45: Sorstársak. 15.00: Segítség! 15.15: Gyö kerek. 16.00: Hírek. Időjárás. 16.05: Sugár zás és sugárvédelem, XIII/11. Sugárzó környe zet (ism ) 16.25: A kisasszony. Brazil tévé filmsorozat, 170/156. 17.00: Dimenzió 17.50: Telis-televideo ’95. 17.55: Katolikus krónika. 18.15: Üzlet. 18.30: Zsákbamacska. 19.00: A Ness család. .Angol rajzfilmsorozat Rém Ness elveszti a hangját. - Nagyi, Angol bábfilmsorozat. Nagyi órái. 19.13: Múzsa. 19.30: Híradó. Időjárás. 20.03: Telesporl. 20.15: Cook kapitány. Ausztrál lévéfilmsoro- zat, Vlll/7. 21.10: Stúdió '95. 21.55: Klip-mix. 22.10: Az llluminációtól a Csendes érintésig. 23.40: BBC-híradó. 24.00: Képújság. BUDAPEST 2. 16.25: Képújság. 16.30: Műsorajánlal. Időjá­rás. 16.35: Érdekes tudnivalók. 17.05: A Guldenburgok öröksége. NSZK lévéfilmsoro- zal, XHI/2. A hamis végrendelet (Ism.). 17.50: Csízió. 17.55: Műsorajánlal. Időjárás. 18.00: Körzeti híradók. 18.13: Körzeti magazinok. 18.45: Tranzit. 19.20: Magnum. Amerikai bűnügyi filmsorozat. Levél a hercegnőnek. 20.15; Sajtóklub. 21.00: Környezetünk hírei. 21.10: Mindent vagy semmit! 21.45: Híradó. 22.00: Objektív. 22.30: Időjárás. 22.35: Du- na-torzó, IV/4. DUNA TV 8.00: Képes krónika. 14.00: Lapozó, 14.15: Váltó (ism.). 15.00: Nyelvédesanyánk (ism.). 15.30: AII. világháború. 16.20: Göröngyös uta­kon. 17.00: Héléneésafiúk. 17.30: Decimal, a bálna és a pingvinfiókák. Gurul az alma. Popeye. 18,00: Híradó, 18.15: Argentin tan­gó. 19.45:Augusztaésaparafenomén. 20.00: Gazdakör. 20.45: Esti kérdés. 21.00: Híradó. 21.15: Holdfény Parador felett. 22.55: Mozgó kép (isin.). 23.25: Károlyi Amy: A világ. HBO 16.30; A Villám. 17.30: Kutyavilág. 18.00: Trükkös halál 2. 19 45: A szerelem megvár. 21.20: Melrose Place. 22.10: Amerikai szív. 0.05: Határsértők. PRO 7 5.10: .Arabella Kiesbauer talkshow-ja (ism.). 6.05: Taff (ism.). 6.25: Alf (ism ). 6.50: Garfield és barátai. 7.10: Tapsi Hapsi (ism ). 7.35: Flinstone család. 8.05: Bonanza. 9.00: .Mannix, 10.00: Roseanne (ism ). 10.13: A Twin Sisters titka, 12.10: Szívtől szívig. 13.05: Rendőrnő. 14.05: Arabella Kiesbauer talkshow-ja. 15.10: San Francisco utcáin. 16.00: L. A. Law. 17 05: Tiny Toon kalandjai. 17.30: Popeye. 17.35: Rózsaszín párduc. 18.00: Flinstone család. 18.30: Alf. 19.00: Roseanne. 19.30: Taff. 19.55: Hírek. 20.15: Édes bosszú. 22.10: Riporterek bevetésen. 23.00; Rémecskék III. 0 25: Hírek. 0.35: L. A. Law (ism ). 1.25: Hírek. 1.35: Testközelben (ism.). 3.00: A Palm Beach-i duó, 3.45: Hí­rek. 3.55: Bonanza (ism ). RTL 5.30: RTL-hírek. 5.35: A szupercsapat. 6.05: A fantaszliktis sárkányok országa. 6.35: Lucky Luke. 7.00: Reggeli magazin. 7.35; Egymás közt (ism.). 8.05: Vészhelyzet. 9-00: Borzasz­tó kedves cSiád. 9 30: Cheers bár 10.00: Gaz­dag és szép. 10.30: Hétköznapjaink. 11.00: Forró nyeremények. 11.30: Családi párbaj. 12.00: Déli magazin. 12.30: ASpringfield-szto- ri. 13.15: Kalifornia klán. 14.05: Gyilkosság a hobbija. 15.00: Ilona Christen. 16.00: Hans Meiser. 17.00: Jeopardy. 17.30: Egymás közt. 18.00: Gazdag és szép. 18.30: Sztármagazin. 18.45: Híradó. 19 10: Robbanékony. 19-40: Jó idők, rossz idők. 20.15: Kél társ, hal láb. 21.10: Tequila és Bonelli. 22.05: Quincy. 23.10: Koschwitz-show. 24.00: RTL - Éjsza­kai hírek. 0.30: Cheers bár. 1.00: Borzasztón kedves család (ism ). 1 25: Vészhelyzet. 2.15: Gyilkosság a hobbija. SÁT I 5.30; Németország ma reggel 7.30: Reggeli a SAT 1-gyel! 9 30: Jó formában. 10.00: Min­den esetre Stefanie. 11.00: Kllpp-klapp klub 11.30: Szomszédok. 12.00: Kaliforniai nap alatt. 13.00: Falcon Crest. 14.00: Cagney és Lacey. 15.00: Űrszekerek. 16.00; Baywatch. 17.00: Kockáztass! 17.30: Regionális műso­rok. 18,00: Mindent vagy semmit! 19 00: Hí­rek. 19.15; Sporthírek. 19 30: Szerencseke­rék. 20,15: Schwartz közbelép. 21.15: Hunter. 22.15: Összeesküvők - Az igazság nevében. 23.00: Spiegel TV. 23 35: A láthatatlan em­ber. 1.10: Űrszekerek (ism ). 2.00: Baywatch (ism.). 2.50: Cagney és Lacey (ism.). 3.50: Falcon Cmst (ism ). 4.40: Kaliforniai nap alatt. ____________MAGYAR RÁDIÓ____________ KOSSUTH Óránként: Hírek. Időjárás. Útközben. 4.30: Reggeli krónika. 8.30: Mindennapi tudomány. 8.40: Paragrafus. 8.50: Gyorsfénykép a kultú­ráról. 9.00: Napközben. Benne: 10.08: Kél Lolli-sorsolás. 11.05: Darvas Ferenc zenés já­tékaiból. 11.36: Bethlen Miklós élete leírása magától. 12.d0: Déli krónika. 12.30: Ki nyer ma. 12.40: Törvénykönyv. 12.50: Külpolitikai figyelő. 13.05: Vendég a háznál. 13.20: Szent Kristóf, az utazók védőszemje. 13 30: A római katolikus egyház félórája. 14.05: Klasszikusok mindenkinek. 14.55: Első közlés, 15.05: Esz­mék és téveszmék. 15.30: Nemzetközi vallási híradó. 16.00: Délutáni krónika. 16.10: Min­dennapi gazdaság. 16,20; Forró drót a rend­őrséghez. 16.25: Radar - melléklet. 17.05: “Magyarországról jövök..." 17.25: A Szabó csa­lád. 18.00: Esti krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sporivilág. 19 30: Jó éjszakát, gyerekek! 19,40: Ex libris G. G. 20.05: 20.05: Alföldi és dunán­túli dalok, táncok. 20.30: Határok nélkül. 20.50; Telten ért szavak. 21.05: Névjegy. 22,00: Késő esti krónika. 22.30: Visszhang. 23.05: Egy énekes - több szerep. URH: 6.55: Körzeti magazinok. 18.30: Nemzetiségi mű­sorok. 21.00: Az Amerika Hangja magyar mű­sora. 23.00-24.00: A BBC késő esti magyar műsora. PETŐFI 4.33: Hajnali dallamok. Benne: félóránként hírek, időjárás. 6.03: Reggeli csúcs. 7.45: Sportreggel. 8.00: Állomáskereső. 8.10: Hely­kereső. 8.25: Rivaldafényben. 9 00: Hír^rcek. Lapszemle. Sport. Időjárás. 9 10: HÁLÓ-Vil- lám angol öt percben,9.15; Sok hűhó (ism.), 10.00: Zene - szó - Kondor Katalinnal. Köz­ben: 11.00; Hírek időjárás. 11.10: HÁLÓ - Mai tipp. 11.52: Gordiusz plusz. 12.00: Ci­gányzenészek hangalbuma. 13.00; Hírpercek Időjárás. Sport. 13.10: HÁLÓ-Formabontó. 13.15: Opereltsiágerek. 13.45: Időjárás- és vízálllsjelentés. 4.00: Csúcsforgalom. Benne 15.00: Hírek. Időjárás. 17.00: Hírpercek. Idő járás. Sport. 17.10: HÁLÓ-A pénz beszél.. 17.15. Mágnes. Szervúdsztok! 18.00: Kamasz panasz. 18.30: Helykereső. 19.00: Hírek. Idő járás. 19.03: A magyar rock archívuma. 19 30 Jazz. 20.08: Rádiószínház. 21.00: Hírpercek Időjárás. Sport. 21.10: HÁLÓ - Manapság 21.15: Akusztikus pemzii, 22.15: Sok hűhó 23.00: Hírek. Sporthíradó. 23.10: HÁLÓ-Lé lekiréning. 23.15; Korzó. 0.15-4.20; Éjszaka. 4.03: Operaénekesek nótafelvételeiből. BARTÓK 6.00-8.59: Muzsikáló reggel. 6.00: Hírek. 6.45: Zsöllye. 7.15: Kulturális lapszemle. 8.00: Hí­rek. Időjárás. 9 05: Pódium. 10.05: Ezredfor­duló. 10.47: Zenekari muzsika. 11.40: Csemiczky Miklós és Pócs Katalin népzenei fel­dolgozásaiból, 12.05: Hangverseny délidőben. 13.27: Székely Mihály operafelvételeiből 14.00: Hírek. 14.05: Lefelé a Dunán. 15.00: Francia muzsika. 15.50: Hírek. 15.55: Kap­csoljuk a Bayreuthi Festspielhaust! (ÉLŐ). 17.05-17.55: Vastag Margó. 19,15-19.25: Hangszeres népzenei diplomakoncert. 19.25- 19,45: Csapiár Vilmos: Isten-esszék. 19.45- 20.00: Teleobjektív. 21.10: Fúvósmuzsika. 21.25: Barokk kamarazene. 22.05: A hét ze­neműve. 22.30: Századunk zenekari muzsi­kájából. 23.00: Hl-Figyelő. 24.00: Hírek. RÁDIÓ SZENTES 13-18 óráig az URH 95,7 MHz-en, Szentesen Kábeltévén is, a 67,25 MHz-en. 13.00: Han­goljon ránk! Zenei összeállítás. 13.30-kor, majd óránként: helyi hírek, tudósítások, idő­járás. 15.00: Déutáni magazin. Szerkeszti: Ma­rik István. Uj könyvekben lapozgat Mészáros Katalin. Vendég a stúdióban. Portré a Szegedi Szabadtéri Játékokról. Beszélgetés Gregor Jó­zsef operaénekessel. Zenés étlapkalauz Sok zene - minden korosztálynak ____________SZEGEDI MÉDIA ___________ TKTV I. CSATORNA: 07.30; Képújság. 08.00: ATV Kedd (ism.). 16.30: Képújság. 17.00: TKTV “Kedd Délután”. A tartalomból: Műsorismertetés, - ‘ Rálátá­sok" - Horpácsy András műsora. Toyota au­tószalon nyílt Szegeden, Blues Bell, Energia­takarékos épületfelújítás vállalkozó szemmel. 18.00: TKTV' "Délután Után”. Benne: HBO au­gusztusi filmajánlata. 18.30: Fiatalok Képer­nyőjében: Cassio-Peia, 19.00: ATV Kedd. TKTV 2. CSATORNA: 19.00: Szív TV'. SZEGEDI RÁDIÓ 5.55-9 00: Alföldi Hírmondó. Zenés hírmű­sor. Szerkesztő: Marik István. A tartalomból; 5.55 Műsorismertetés, idöjárásjelentés, útinform. 6.00: Reggeli Krónika (Kossuth). 6.15: Meneküllügy. 6.25: Lapszemle az orszá­gos lapokból. 6.30: Hírek, tudósítások, prog- rantajánlat, helyi lapszemle. 6.45: Reggeli pár­beszéd. Tej világnapja. 7.00: Reggeli Krónika (Kossuth). 7.15: Nyári Szünet Színház. 7.30: Hírek, tudósilások. lapszemle, körzeti időjárásjelentés. 7.45: Szabadszínházak Fesz­tiválja. 8.00: Hírek, idojárls, úlinfonn. 8.15: Gall Gílmora Szegeden. 8.25: Néprajzi Szemi­nárium Csongrádon. 9.00: Műsorzárás. 16.00- 18.00: Zenés szolgáltató és kereskedelmi műsor a szegedi 94,9 MHz-en. VTV 00.00: Képújság. 19 16: HTV-30 film: Rübezahl és a kakukkos óra (rajzfilm). 19-30: Ifjúsági televízió műsora. 20.00: Lélektől-lé- lekig (vallási műsor) ism. 20.30. HTV-30 film: Falfúró (színes, magyar film). 23.10: Képúj­ság. RÁDIÓ 88 Whirpool nap a Rádió 88-ban, élő bejelentke­zésekkel, sok-sok játékkal. Reggel 06.30-tól 08.00-ig félóránként, 19.00-ig óránként hírek, sport, jelentés az időről, útinform. Az adás ideje alatt hívbató telefonszátnok: 421- 253, 421-353. 06.00: Ébredjen ránk! Reggeli információs műsor korán kelőknek, későn fekvőknek Benne váminfó, bankinfó, véradási tájékozta­tó. Lapszemle, naptár, horoszkóp, recept, pi­aci árak. Szerkesztő - műsorvezető: Hegyesi Sándor. 10.05: A Marsról jelentjük! Zenés in­formációs műsor. Szerkesztő: Ádám Péter. 14.05: Kívánságműsor. 15.05: DJ Maki. 17.05- 22 Esti csevegések. Szerkesztő - műsorveze­tő: Vass Imre. Zenei szerkesztők: Tóth And­rás, Molnár Lajos, Molnár Sándor, Tóth Vik­tória. 1995. augusztus /., kedd

Next

/
Thumbnails
Contents