Szegedi Uj Nemzedék, 1939. április (21. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

SZEGEDI ÜJ NEMZEDÉK 1939 április 1., szombat Nagyjából megállapodott a magyar-szlovák határ­megállapító bizottság Héttőn vonják meg a részletes határt I Budapest, március 31. A magyar és szlovák delegáció péntek dél­ben 12 órakor a külügyminisztériumban Vörnle János rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter elnöklete alatt ülést tartott. A szlovák delegáció bejelentette, hogy a magyar javaslatot tárgyalási alapként elfogadja. A két delegáció szakértői délután 5 órakor ültek össze az uj ha­tárvonal megállapítása végett. Miről tárgyalt a szlovák minisztertanács ? 1 Pozsopy, március 31. A szlovák kormány tagjai pénteken dél­előtt minisztertanácsra ültek össze. A miniszter- tanács foglalkozott a szlovák—magyar viszony kérdésével, továbbá a szlovák—magyar vegyes- bizottság tárgyalásaival, amelyek «a' keletszlo­vákiai határincidensek likvidálására irányulnak. A minisztertanács abban a törekvésében, hogy Középeurópában a nyugalmat fenntartsa, úgy határozott, hogy felhatalmazást ad a delegáció­nak az érdemleges tárgyalásokra a magyar kö­vetelések tekintetében, amelyek az Ungvártól a Lengyelországba vezető vasútvonalra és a Nagy- bereznától Reg-eteruszkán és (Cirókaófalun át Lengyelországba vezető útra vonatkoznak. Budapest, március 31. A magyar-szlovák határmegállapító bizottság szakértői a péntek délutáni ülésen nagyjából meg­állapodtak a vitás határvonal megvonása tekinte­tében. A szakértők hétfőn újabb ülést tartanak, amikoris a részletes határt fogják a térképen meg­rw NAGY HÚSVÉTI OPOVASARI TAVASZI DIVATCIPŐK MINDEN SZÍNBEN! ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN! OLCSÓ GYÁRI ÁRAKON! ZSURKO CIPÖÜZLET, KOSSUTH LAJOS-SUGÁRUT 6 Diadalmenet és népünnepségeh Madridban Éhínség pusztított a nemzetiek bevonulása előtt Miadrid, március 31. j A spanyol fővárosban a nemzeti csapatok j nagyszabású győzelmi bevonulást készítenek elő. j A főváros katonai kormányzója már megtette a 1 szükséges előkészületeket a nagyszabású katonai felvonulásra, amelyet követően a főváros kü­lönböző részeiben nagy népünnepségek lesznek. Spanyolország nagyobb városaiban egymásután követik az örömünnepségek. Bilbao, Saragossa és Pamploma városokban csütörtökön este uj­jongó lelkesedéssel ünnepelték a polgárháború végét. Az ideérkezett jelentések szerint a nemzetiek végleges győzelmének örömére a portugál fő­város házait is fellobogózták. A lisszaboni spa­nyol nagykövet a portugál sajtó utján mondott köszönetét a főváros lakosságának. Madrid polgári kormányzójává Don Luis Al- geron de la Lastra tábornokot nevezték ki, aki ed­dig a marokkói tüzérségi hadtest parancsnoka volt és akit Franco tábornok vitézségi éremmel tünte­tett ki. A nemzetőrök az éjszaka folyamán számos házkutatást hajtottak végre. Fegyverek után ku­tattak. z Férfi- női ruhagombok és az összes rövidáru cikkek nagy választékban SASHEGYI-NÉL KIGYÓ-UTCA 4 Spanyolország is aláírta a kommunistaellenes egyezményt _ Róma, március 31, A Giornale d’Italia burgosi jelentése szerint fél­hivatalos spanyol helyen kijelentették, hogy Spanyol- ország néhány nappal ezelőtt aláírta a kommunista, ellenes egyezményt. Madrid, március 31. Madrid polgármestere a Havas-iroda munkatár­sának adott nyilatkozatában kijelentette, hogy Franco tábornok véglegesen úgy határozott, hogy Madrid marad Spanyolország fővárosa. Egymás után érkeznek az élelmiszerszálliimányok Madridba , Madrid, március 31. Madridban egymás után érkeznek élelmiszerek­kel megrakva a tehergépkocsik és vonatok. Holnap már a mészárszékek is megkezdik üzemüket. Kide­rült, hogy a felszabadulást megelőző napokban a spa­nyol fővárosban egy tojásért 12 pezetát fizetek, egy kiló szamárhus pedig 120 pezetába került. Madrid­ban egyébként péntek este kihirdették az ostromálla­potot. Az éjszaka folyamán számos helyen házkuta­tást tartottak. Valencia közelében tovább tart a helységek meg­szállása. A nemzeti csapatok bevonultak Alicanteba, Spanyolországban nagy örömmel fogadták a hirt, hogy Lissabont is föllobogózták Madrid megadásának napján. A spanyol nagykövet a portugál sajtó utján mondott köszönetét a baráti főváros lakosságának. Burgos, március 31. A vezérkar csütörtöki hadijelentése szerint a nemzeti csapatok tovább folytatták a különböző helységek megszállását. Bevonultak többek között Valenciába, ahol a lakosság kitörő lelkesedéssel fogadta őket. A Valenciától délre fekvő területeket megtisztították és biztosították a madrid-valenciai utat. Valencia környékén 35.000 volt a foglyok szá­ma. Andalusiában a nemzeti csapatok többek kö­zött megszállták Uledát, Guadixot, és Bazat, továb­bá egész sor kisebb községet. A levantei arcvonalon Alivantet foglalták el. Madrid környékét teljesen megtisztították az ellen­ségtől. Párisi Nagy Áruház R.-T. SZEGED, (Csekonlos- és Kis utoa sarok) ___ HUSVETRA. Tojásfesték 1 levél —.02 Tojás drazsé cukorka 10 deka —.17 Színes tojás bevonó 1 levél —.18 Csokoládé kosaras tyúk 8 cm-es —.18 Húsvéti locsoló illatszer 1 üveg —.18 Húsvéti locsoló ilatszer autó, nyúl, vagy hajó formában 1 üveg —.22 Húsvéti locsoló illatszer —.22 Bádog tojás töltv 12 drb —.24 Illatos kölni 3 deka —.24 Csokoládé tojás alumíniummal bevonva, szalaggal és virággal díszítve cm 9 11 12 15 j ár —.24 —.48 —.58 —.88 Csokoládé nyúl alumíniummal bevonva és szalaggal díszítve cm 8 14 15 18 ár —.12 —.24 —.38 —.48 Húsvéti díszített kosár —.98 Parfőmszóró üveg, gumi labdával —.98 Csokoládé bonbonier 8 cm-es —.48 Csokoládé kakas 16 cm-es —.48 Csokoládé bárány alumíniummal bevonva cm - 5 7 10 15 ár —.09 —.12 —.28 —.48 Rossini olasz földmivelés- ügyi miniszter Bábolnán Budapest, március 31. Rossoni olasz földművelésügyi miniszter pén­teken reggel kíséretével .Bábolnára útazott. Utján elkísérte Lukács Béla földművelésügyi államtitkár, gróf Vinci, budapesti olasz követ és felesége. A miniszter a ménes vezetőjének kalauzolása mellett mindent tüzetesen és nagy érdeklődéssel megszemlélt és legnagyobb elismerését fejezte ki a látottakon, majd villásreggeli után visszaútazott a fővárosba, ahová este 6 óra tájban érkezett. Itt a Dunapalotában fogadta a Mediterrán szövetség ve­zető tagjait, akikkel sokáig elbeszélgetett. Rossoni miniszter szombaton reggel útazik vissza Olaszor­szágba. —- A I I Románia nem engedélyez egyetlen államnak se gazdasági monopolisztihus jogokat Páris, március 31. A francia-román kereskedelmi szerződés alá­írása után Bonnet francia külügyminiszter örömé­nek adott kifejezést a tárgyalások jó eredményén. Tatarescu nagykövet örömmel utalt arra a kedve­ző kilátásra, amelyet az új szerződés nyújt. Romá­nia gazdasági helyzete arra késztette, mondotta, hogy új lehetőségek után nézzen. Románia ezen a téren sohasem engedélyez monopolisztikus jogokat területén, tudva azt, hogy a gazdasági hűbériség előbb-utóbb politikai hűbériséggé válik. Románia megvédi politikai függetlenségét és határai sérthe­tetlenségét. Tovább pusztít az árvíz Drégelypalánk, március 31. Az Ipoly elöntötte Ipolyhidvég és Nagyfalu több utcáját. A víz sok helyen másfélméter magas. Több házból kilakoltatták a lakosokat. Drégelypa­lánk és Balassagyarmat között a vasútvonal még mindig szünetel. Kemence községnél a börzsönyi hegyekből lefutó patakok elmosták az erdei vas­útvonalat. Ujkemence és Diósjenő között a műút több hídja víz alatt áll. , Szlovákiában is árvizeket okoz a hirtelen olvadás Pozsony, március 31. Az esőzések következtében Szlovákiában to­vábbi áradások történtek. Felsőnyitra vidékén a Nyitra áradása olyan méreteket kezd ölteni, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Privigye vi­dékének legnagyobb része víz alatt áll. A heves áradás mindent elpusztit, ami útjában áll. Pénzzavarában kisegíti a SZEGEDI KÉZMÜVESBANK ZÁLOGHÁZA KÖLCSEY-U. 7.

Next

/
Thumbnails
Contents