Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1879

SZ EKE LY-UDV ARHELYI ROM. KATH. r E FQGYMNASIUM T E S I T Ü J E AZ 1879/80. TANÉVRŐL. KÖZREBOCSÁTJA AZ IGAZGATÓ. SZEKELY-UDVARHELYTT. BECSEK DÁNIEL KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1880.

Next

/
Thumbnails
Contents