Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1903

AZ ERDÉLYI R. KATH- STATUS SZÉKEkVUDVfl^HEliYl ' .. í ; ( _ .-, i-v -vv k ■ ;* '' ■ . ;L ,V , )‘'T ' 'r'\. FŐGIMHftZlUMR ÉRTESÍTŐJE RZ 1903/1904. TflftÉV VÉGÉ^. «pír ■, •#■ KÖZREBOCSÁTJA : fiz IGAZGATÓSIG. SZÉKELYUDVARHELYT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents