Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1903

fiz ERDÉLYI R. I^fiTJ-I. STfiTÜS SZÉKELiYUDVAÍ^HELiYl F Ő G I |VI H fi z I U M fi ÉRTESÍTŐJE AZ 1903/1904. TANÉV VÉGÉN­* KÖZREBOCSÁTJA : AZ IGAZGATÓSIG. SZÉKELYUDVARHELYT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents