Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1906

ERDÉLYI R. KATH. STATUS SZÉKELYUDVARHELYI FŐGIMMÁZIUMÁriAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1906/1907. TANÉV VÉGÉN. KÖZREBOCSÁTJA : 50Ó GÁSPÁR IGAZGATÓ. AZ SZÉKELYEI DVARHELYT Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában 1907

Next

/
Thumbnails
Contents