Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1940

RLRPÍTTRTOTT RZ 1593. ÉVBEN. R gyulafehéruári rám. kát. egyházmegye kolozsvári általános helytartósága. Hz Erdélyi Róm. Kat. Egyházmegyei Tanács Uezetése Rlatt Álló 5zékelyuőuarhelyi Baráti Szabó Dáuiö Róm. Kát. öimnázium ÉUKÖHYUE 1 Hz 1940-41. tar íl. }■* i KÖZRERDTR: Dr. BO0R LRtOS igazgató.-T 19 4 1. KÖHYVNYOmDR, SZÉKELYUDVRRHELY.

Next

/
Thumbnails
Contents