Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1941

ALAPÍTTATOTT AZ 1593 ÉVBEN. A gyulafehérvári rém. kát. egyházmegye kolozsvári általános helytartósága. Az Erdélyi Róm. Kát. Egyházmegyei Tanács Vezetése Alatt Álló Székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid Róm. Kát. Gimnázium ÉVKÖNYVE Az 1941—42. tanévről. KÖZREADJA: JANCSÓ BÉLA igazgató. «äB» 1942. „PETŐFI“ KÖNYVNYOMDA, SZÉKELYUDVARHEY.

Next

/
Thumbnails
Contents