Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1942

LRPÍTTFITOTT PIZ 1593. ÉUBEN. Pl gyulafehérvári rám. kát. egyházmegye kolozsvári általános helytartósága. íz Erdélyi Rám. Kát. Egyházmegyei Tanács Uezetése ílatt Álló 5zékelyuöuarhelyi Baráti Szabó Qáuiö Róm. Kát. Gimnázium lüBlLEümi EUKonyuE Rz 1942-43. tanévről. Rz iskola fennállásának 350. évében. KÖZREFID1F1: ]RHC5Ó BÉLR igazgató. 1943 KÖHYUHYOmDF) SZÉKELYUOURRHELY.

Next

/
Thumbnails
Contents