Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1943

RPÍTTRTOTT RZ 1593. ÉUBEH. R gyulafehéruári róm, hat. egyházmegye holozsuári általános helytartósága. : Eröélyi Róm. Rat Egyházmegyei Tanács Uezetése att Rlló Székelyuöuarhelyi Baráti Szabó üáuió Róm. Rat. Gimnázium Rz 1943—44. tanéuről. Rz iskola fennállásának 351. éuében. KÖZRERD1R: 1FIHC5Ó BÉLR igazgató. 19 4 4. KÖRYUHYOmnR SZÉKELYUDVRRHELY. ÉUKÖNYUE

Next

/
Thumbnails
Contents