Református kollégium, Székelyudvarhely, 1898

A SZÉKELYUDVARHELYI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE Az 1898/99. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LtflJOS IGAZGATÓ-TANÁR. SZÉ KELY-UD VARHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1899

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents