Református kollégium, Székelyudvarhely, 1940

ERDÉLYI REF. EGYHÁZKERÜLET. A SZÉKÉLYUD VARHELYI REFORMÁTUS KOLLEGIUM — FIÜGIMNÁZIÜM (I. OSZT.) — AZ 1940-41. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖNYVNYOMDA S Z É K E L Y U D V A R H E L Y. 1941. EV KO >, y ve SZERKESZTETTE : SZABÓ ANDRÁS MB. IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents