Református kollégium, Székelyudvarhely, 1941

ERDÉLYI REF. EGYHÁZKERÜLET. MAROSVÁSÁRHELYI TANKERÜLET. ALAPÍTÁSI ÉV: 1670. INTERNÁTUS. A S Z É K E L Y U D V A R H E L Y I REFORMÁTUS KOLLÉGIUM — FIUGIMNÁZIUM I/a, I/b, II. OSZT. — ÉVKÖNYVE AZ 1941—42. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : SZABÓ ANDRÁS IGAZGATÓ. KÖNYVNYOMDA SZÉKELYUDVARHELY, 194 2.

Next

/
Thumbnails
Contents