Állami főreáliskola, Székelyudvarhely, 1894

A SZÉKELYÜLVÁRHELYI MAGY. KIR. ÁLLAMI FORES ALISKOLA XXIV-IK ÉVI ÉRTESÍTŐJE 1894—95. ISKOLAI ÉV VÉGÉN. SZÉKELY-UDVARHELYT NYOMATOTT BECSEK DÁNIEL KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1896.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents