Állami főreáliskola, Székelyudvarhely, 1902

Az 1903—1904. tanévben használandó ' tanHönyVeK jegyzéKe. . ■■■= ócsHa tanHönyVcHít nem szabad beszerezni, r----­I. osztály. 1. Balogh Péter: »Magyar nyelvtan« I. rész. 1. » » »Magyar olvasókönyv« I. rész. 3. Dr. Szemák István: Német nyelvtan és olvasókönyv. I. rész. 4. Brózik Károly: »Földrajz« a középisk. számára I. rész. 5. Paszlavszky I. : »Kis Természetrajz« I rész. 6. Dr Beke Manó : »Számtan« a középisk. számára 1. r. 4. kiad. 7. Szuppán—Szirtes: »Planimetriai alaktan« I. rész. II. osztály. 1. Balogh Péter: »Magyar nyelvtan« II. rész. 2. » » »Magyar olvasókönyv» II. rész. 3. Dr. Szemák István : Német nyelv és olvasókönyv II. rész. 4. Brózik Károly: »Földrajz« II. rész. 5. Paszlavszky I.: »Kis természetrajz« II. rész. 6. Dr. Beke Manó : »Középiskolai számtan« II. rész. 4. kiadás. 7. Szuppan—Szirtes: »Stereometriai alaktan« II. rész. III. osztály. 1. Balogh Péter: »Rendszeres magyar nyelvtan« a III. osztály részére. 2. » » »Magyar olvasókönyv«. III. rész. 3. Endrei Ákos: »Német nyelvkönyv« II kötet 2. kiadás. 4. Bartos—Chovancsák : »Franczia nyelvtan« I. rész 5. Baróti—Csánki: »Magyarország története« I. rész. 6. kiadás. 6. Brózik K. »Földrajz« III. rész. 7. Hankó—Müller : »Természettani földrajz«. 8. Dr. Beke Manó: »Középiskolai számtan« III. rész. 4. kiadás. 9. Szuppan—Szirtes : »Constructiv planimetria«. IV. osztály. 1. Dr. Négyessy László: »Stilisztika« a IV. o. részére 3. kiadás. 2. Arany János: »Toldi« magy. Lehr A. 5. kiadás. 3. Endrei Ákos : »Német nyelvkönyv« II. kötet 2. kiadás. 4. » » »Német stylgyakorlatok«. 5. Bartos—Chovancsák: »Franczia nyelv« II. rész. 6. Baróti—Csánki: »Magyarország története« a IV. o. számára. 7. Hankó—Müller : »Természettani földrajz«. 8. Mocnik—Schmidt: »Algebra«. 9. Szuppan—Szirtes: »Constructiv planimetria«.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents