Állami főreáliskola, Székelyudvarhely, 1907

fiz 190S—1909. tanWie# haszaílaaió tan^nyVcH jegyzi!?. Homolysn figyclmeztctiH a tanuló ifjúság, hogy ócsHa, rongált Is bevált H3#yV«H«t n«w szabad Venni. I. osztály. 1. Balogh Péter: „Magyar nyelvtan“ I. rész. 2. „ „ „Magyar olvasókönyv“ I. rész. 3. Scbuszter Alfr.: „ Német nyelvtan“ I. rész. III. kiadás. 4. Lász Samu: „Földrajz“ I. oszt. számára. 5. Paszlavszky I.: „Kis természetrajz“ I. rész. 6. Dr. Beke Manó: „Számtan“ a középisk. számára I. r. 4. kiad. 7. Szuppán—Szirtes: „Planimetriai alaktan“ I. rész. IÍ. osztály, 1. Balogh Péter: „Magyar nyelvtan“ II. rész. 2. „ „ „Magyar olvasókönyv“ II. rész. 3. Schuszter Alfr.: „Német nyelvtan“ II. rész. 4. Lász Samu : „Földrajz“ II. oszt. számára. 5. Paszlavszky I.: „Kis természetrajz“ II. rész. 0. Dr. Beke Manó : „Középiskolai számtan“ II. tész. 4. kiadás. 7. Szuppán—Szirtes: „Stereometriai alaktan“ II. rész. III. osztály. 1. Balogh Péter: „Rendszeres magyar nyelvtan“ III. oszt. részére 2. „ „ „Magyar olvasókönyv“ III. rész. 3. Schuszter Alfr.: „Német nyelvtan“ III. rész. 4. Bartos—Chovancsák : „Francia nyelvtan', I. rész. 5. Baróti—Csánki: „Magyarország története“ I. rész 6. kiadás. 6. Brózik K.: „Földrajz“ III. rész. 7. Hankó—Müller: „Természettani földrajz“ 8. Dr. Beke Manó: „Középiskolai számtan“ III. rész. 4. kiadás. 9. Szuppán—Szirtes : „Constructiv planimetria“. IV. osztály. 1. Dr. Négyessy László : „Stilisztika“ a IV. o. részére 3. kiadás. 2. Arany János : „Toldi“ magy. Lehr. A- 5. kiadás. 3. Shuszter Alfr. : „Német nyelvtan“ IV. rész. 4. Orosz A.: „Német stylgyakorlatok“. 5. Bartos—Chovancsák : „Francia nyelv“ II. rész. 6. Baróti—Csánki: „Magyarország története“ a IV. o. , 'mára. 7. Hankó—Müller: „Természettani földrajz“. 8. Dr. Borosay „Algebra“. 9. Szuppán—Szirtes: „Costructiv planimetria“.

Next

/
Thumbnails
Contents