Állami Garay János gimnázium, Szekszárd, 1899

Szegzárdi állami főgymnasium. * 1899/900. w w w w w w w w w A SZEGZÁRDI ÁLLAMI FŐGYMNASIUM (I—V. OSZTÁLY) Értesítője. AZ 1899/900. TANÉVRŐL. w w w w w w w w w w w w w w w w # w w w w w KÖZZÉTESZI WIGAND JÁNOS IGAZGATÓ. w w w w w w SZEGZARD, UJFALUSY LAJOS UTÓDA, MOLNÁR MÓR KÖNYVNYOMDÁJA 1900. ________ w

Next

/
Thumbnails
Contents