Állami Garay János gimnázium, Szekszárd, 1905

Szekszárdi állami főgimnázium. — 1905—906. mÄ WBí fl SZEKSZÁRDI ÁLiüfljVlI PÖGHVIRÁZILUVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1905/906. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI WlGflHD JÄJ40S, igazgató. SZEKSZÄRD BÁTER JÁNOS KÖNYVNYOMDÁI INTÉZETE 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents