Szemészet, 1930 (63. évfolyam, 1. szám)

1930-12-13 / 1. szám

2 löm a Magyar Szemorvostársaság tagjait Debrecenben. Nemcsak mint nagyon várt, kedves vendégeket, hanem mint első megnyilatkozását azoknak a kapcsolatoknak, amelyek alig pár éves klinikánkat a magyar szemorvostársadalomhoz fűzik, amely kapcsolatoknak kívánom, hogy az elkövetkező idők folyamán szorossá, elszakíthatatlanná váljanak. Ne* künk, debrecenieknek ez a Nagygyűlés többet jelent egy* szerű összejövetelnél, nekünk ez a találkozás ünnep, a ház* avatás ünnepe, amidőn a magyar szemorvosok először lépik át klinikánk felvirágozott küszöbét s amidőn először fognak ebben a tanteremben komoly, tudományos viták elhangzani. S mikor efeletti örömömnek újólag kifejezést adok, egyben kívánom, s amennyire csekély erőmből telik, rajta is leszek, hogy ittlétük ideje alatt jól érezzék magukat, és hogy ezt a kirándulást nemcsak szellemileg erősödve, de a „Debreceni Nagyerdő“ évszázados tölgyei között testileg is felfrissülve fejezzék be. Klinikai közlések: 1. Kretz Tibor: Evulsio nervi optici esetét közli, amely úgy támadt, hogy hegyes karddal szúrtak az orbitába. Mint» hogy nem tehető fel, hogy a hegyes kard a látóideget nem vágta volna el, hanem hátrafelé húzva abból kirántja azt, valószínű, hogy a kard emelő gyanánt működve, a szem# golyót előre rántotta. Ez ismét adat ahhoz, hogy az evulsio nervi optici oka legtöbbször avulsio. László György: Az I. sz. szemklinikán észlelt betegnél revolvergolyó okozta az evulsio nervi opticit. Később a szemfenéki képet teljesen eltakarta a kötőszövetes burján* zás. Ezért hasonló sérülések utáni szemfenéki proliferation nál mindig gondolnunk kell evulsio nervi optici lehetőségére. Rötth András: Néhány év előtt bemutatott esetében a halántékhoz szorított fegyverrel elkövetett suicidiumnál az orbitából a feszítőerő által kilökött szemtekét csak a kötő* szövet tartotta. Az erős üvegtesti vérzés miatt csak a sec* tiónál derült ki, hogy a látóideghüvelyből kb. 10 mm*es darab van a bulbuson, de a látóideg hiányzik belőle. 2. Singer Gyula: A krokodilkönnyezés tünetcsoportját ismerteti Kellnerrel észlelt esete kapcsán. Esetük az iroda* lomban közölt ötödik eset. A tünetcsoportnak több magya* rázatát ismerteti. 3. Pelláthy Béla: Ablatio retinae et uveitis congenita három testvérnél. Hat, három, illetve féléves testvérek közül a két nagyobbiknak egy*egy szeme atrophiás, a másik sze* men pseudogliomához hasonló elváltozások. A legkisebbnek

Next

/
Thumbnails
Contents