Szemészet, 1950 (87. évfolyam, 1-4. szám)

1950 / 1. szám

TÁRTÁL 0 MJEGYZEK NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ Oldal Agg Zoltán (Pécs) : A comea astigmiájának változása sclerodiathermia után .......................... 207 A rató M. (Pécs) : L. Boros B., Méhes Gy....................................................................................... 10 Bartók Imre (Budapest): Világítóbetűs olvasótáblák látásélességi és adaptometriás vizsgála­tokhoz .............................. 226 Bá thori Zoltán (Budapest) : Gyomorvérzés utáni hirtelen megvakulás.................................. 10!) B író Imre és Tóth Zoltán (Budapest) : Az ideghártya egyoldali festékes elfajulásáról.............. 211 — Ditrói Gábor t ................................................................................................................................. 73 Boros Béla (Pécs) : A hetvenöt éves Filatov............................................................................... 1 Boros Béla., Méhes Gyula, Arató M. (Pécs) : A placentakivonat biológiai tulajdonságai. ... 10 Brand Imre (Pécs): A Filatov-féle placentakivonat hatása az intraocularis nyomásra.... 26 Brand Imre (Pécs) : Vérzéscsillapítás dacryocystorhinostomia műtétében.......................... 221 Con stantinovits Milán, Guszich Aurél (Budapest) : Megfigyelések sérüléses és spontán eredetű exophthalmus pulsans eseteiben .............................................................................................. 50 Czcmiczer Gábor (Budapest) : Az essentialis hypertoniáról........................................................... 85 Csapody István (Budapest) : »Hogyan lát, aki nem lát« ........................................................... 232 Csillag Ferenc (Budapest) : Az ideghártya cystái, széli leszakadása és leválása.................. 168 D itrói Gábor, Karády István, Skultéty Sándor (Szeged) : Kísérletes adatok a Filatov-therapia hatásmechanizmusához ............................................................................................................... 5 Fazekas Sándor (Debrecen) : Korszerű irányelvek a könnytömlő sebészetében.................. 43 Fila tov V. P. és Kalfa Sz. F. (Odessza) : Á glaucoma klinikája............................................... 145 Flesch István (Budapest): Lásd Mezey Pál................................................................................... 12!) Grósz István (Budapest): Pótlások a »Szemészeti vonatkozású syndromák« című cikkhez 56 Grósz István (Budapest) : A szembajok fizikális gyógykezelése ........................................... 124 Orosz István (Budapest) .• Standardizált szemcseppek ............................................................... 225 Guszich Aurél (Budapest) : Lásd Constantinovits Milán............................................................... 50 Horay Gusztáv (Budapest): Nagyfokú rövidlátók hályogmfítéteiről.......................................... 112 H ormj Gusztáv (Budapest): A százéves szemtükör .................................................................. 193 K arády István (Szeged) : Lásd Ditrói Gábor............................................................................... 5 Kalfa Sz. F. (Odessza) : Lásd Filatov V. P................................................................................... 145 Kiss Ferenc és Orbán Tibor (Budapest) : Üjabb adatok a szem vérkeringéséhez...................... 74 La katos István (Szombathely) : Arachnoiditis opticochiasmatica konzervatív kezelésre gyó­gyult esete .................................................................................................................................... 140 Lehoczky Tibor (Budapest) : Neurológiai vonatkozások a szemészetben.................................. 153 Li cskó Andor, Palich-Szántó Olga (Budapest) : Tapasztalatok Filatov szöveti therapiájával 18 Méhes Gyula (Pécs) : Lásd Boros Béla............................................................................................ IC Mezey Pál és Flesch István (Budapest) : A szemfenéki kép és annak jelentősége streptomycin­nel kezelt gyermekkori gümős agyhártyagyulladásban és kölesgümőkórban.............. 129 M iklós Andor (Szombathely) : A retina vérkeringésének zavarairól....................................... 94 Nagy Ferenc (Budapest) : Gyógyító kísérletek Priscollal a szem maródási és égési sérüléseiben 136 Nagy Ferenc (Budapest) : A szemfenéki mérésekről ............................................................... 230 Oláh Emil (Gyula) : Fekete kötőhártya váladék........................................................................... 162 Orbán Tibor (Budapest) : Lásd Kiss Ferenc.................................................................. 74 Orosdy Béla (Budapest) : Adaptometria a Comberg-féle nyctometerrel.................................. 227 Palic h-Szántó Olga: Lásd Licskó Andor........................................................................................... 18 Pelláthy Béla (Miskolc) : A felső szemhéj külső felének pótlása alsó szemhéjrészlettel.......... 36

Next

/
Thumbnails
Contents