Állami gimnázium, Szentgotthárd, 1900

ngíüwwn A SZENT-GOTTHARDI 1 MAGYAR KIR. ÁLLAMI GYMNASIUM 1900/1901. évi (Vili.) ÉRTESÍTŐJE. KÖZZÉTESZI KUTRUCZ REZSŐ, IGAZGATÓ. SZBNT-GOTTHÁRD, 1901. NYOMATOTT W E X. I, I S C II BKL1 KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. Sj <= I li iiiimViih m '

Next

/
Thumbnails
Contents