Katolikus gimnázium, Szentgyörgy, 1873

X1 st in. á. ľ i 3ssl3t. Folyó szám A tanár neve Tantárgyak, melyeket előadott Tanodái osz­tályok melyek­ben előadásokat tartott Heten­kénti elő­adásainak óra száma Jegyzete k. 1 Kacskor István, kegyes r. tag. Mennyiségtan Természettan s vegy­tan II. III. IV. III. IV. 17 III. osztály főnöke, a természet- tani mtíszertár- s az ifjúsági j könyvtár gondnoka, a gyorsírás rendkívüli tanára. 2 Farkas Ignác*, kegyes r. tag. Magyar nyelv Történelem Földrajz III. IV. III. IV. I. II. III. 16 IV. osztályfőnöke. 3 Fiselier Endre, kegyes r. tag. Latin nyelv Német nyelv Mennyiségtan II. II. III. IV. I. 16 II. osztályfőnöke s tanácskozraányi jegyző. 4 Eopnsclián János, kegyes r. tag, a bécsi állat- és nö­vénytani társulat rendes, tagja Hittan Latin nyelv III. IV. IV 10 Algymnasiumi igazgató-tanár és hitelemző. 5 Nicollni Alajos, kegyes r. tag, a magyar kir. ter- : mészettudományi társ. r. tagja Hittan Latin nyelv I. II. III. 9 Tanulmányi ügykezelő. 6 Sárgái Antal, kegyes r. tag. Latin nyelv Magyar nyelv Német nyelv Term. rajz 1 I. II. I. I. 11. 18 I. osztályfőnöke. 7 IScncsnrik Tamár. világi Szépírás Rajz Tornászat I. 11. I. 11. 111. IV. I. II III. IV. 26 A szépírás-, rajz- és tornászai­nak ideiglenes tanítója. >XelleIi tanárok : Nittnausz Ádám , az ágostai hitvallású tanulók, — Rosenbaum Samuel, főrabbi, a mózes vallásnak hitoktatója; — Hanniker Pál, énektanító. A sorozatban használt jegyek fokozata és magyarázata: Fokozat Az erkölcsi viselet Szorgalom Az előmenetel jellem késére nézve Kitűnő s jeles fokozat példás dicséretes 1 = ernyedetlen 2 = kitartó 1 — kitűnő 2 = jeles I. rendű fokozat jó törvényszerű 3 = kellő 4 = hanyatló 3 = jó 4 = elégséges II. rendű fokozat — 5 — csekély 5 = elégtelen Röviditések magyarázata : péld. — példás; dics. — dicséretes; törv. — törvényszerű; isin. — ismétlő; 1. r. = első rendű; II. r. = másodrendű; r. k. = római katholikus; ág. v. — ágostai vallású; m. v. == mózes vallása; oszt. díj. = ösztön díjas; kit. = kitűnő.

Next

/
Thumbnails
Contents