Katolikus gimnázium, Szentgyörgy, 1873

ív. oüztAlt. Szorgalma Az egyes tantárgyakban tanúsított előmenetele Általános sorozata ! ^ 1 'JZ A tanuló neve, vallása, ösztöndíjas- vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselete Hittanban 1 Magyar nyelvben Latin j nyelvben ' Német nyelvben Történe­lemben 1 Mennyi- ségtanban m • I enne- szettanb. i Vegytan- . bán ; Kajzban Torná­szaiban Gyors- ; Írásban 1 Bindur János, őszt díj. . jó 4 1 4 2 2 4 4 2 4 i 2 2 I. r. 2 Blasclike Károly, őszt. díj. . dics. 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 jeles 3 Dedinszky János, ág. v. . m á s P á 1 V á r a 1 é P e t t 4 Morauszky Rezső ....................... •ió 5 2 4 4 4 4 5 3 4 3 2 — II. r. 5 Pintér János ................................... dics. 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 I. r. 6 Poór György ................................... dics. 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 1 2 I. r. 7 Takács Sándor ............................. dics. 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 — I. r. 8 Zahlbruckner Sándor, isin. . Összesen! 8. péld. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 kit. Folyó szám A tauuló neve ösztöndíjas- vagy Az egyes tantárgyak Dan t anúsított e löméi íetele Általános sorozata vallása, Erkölcsi ismétlő-e ? viselete Szorgalma Hittanban Magyar nyelvben Latin 1 nyelvben Német nyelvben Földirat­ban Történe­lemben Mennyi­ségtanban J Termé- ! szettanb j Rajzban Torná­szatban Gyors­írásban 1 Niedermann Ignác ....................... jó Q Ó 1 4 4 3 4 4 3: 3 2 2 I. r. 2 Pokorný István . ....................... jó 2 1 3 o o 4 3 1 2 1 1 2 2 I. r. 3 Praschinger Alfred .......................dics. 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 jeles 4 Vitthalm Mihály . ....................... jó 3 1 3 4 3 2 1 4 2 3 3 4 1. r. 5 Zachar József ....................... jó 3 1 3 3 3 3 2 4 2 1 2 3 I. r. Összesen : 5. Az egyes tantárgyakban tett előmenetel: S2 <T. J^S A tanuló neve, vallása, ösztöndíjas- vagy ismétlő-e? 'Erkölcsi viselete Szorgalma Hittanban Magya r nyelvben Latin nyelvben Német nyelvben Földirat- | bán Termé­szetrajzb. Mennyi­ségtanban Rajzban riv > 1 orna- szatban Szépírás­ban Gyors­írásban Általános sorozata 1 Horváth Géza ............................. jó 3 Q o 8 3 3 4 3 O O 3 3 3 _ I. r. 2 Hruschka Béla ............................. dics. 2 2 i 2 1 1 1 2 1 2 1 3 jeles 3 Marek Armin, m. v ...................... dics. 2 2 i 2 1 3 1 2 3 3 3 2 jeles 4 Milián Adolf................................... jó 4 4 4 4 3 4 4 3 2 1 1 3 I. r. 5 Pucher Ferenc ............................. jó jó 3 4 4 O Ö 3 3 2 3 2 2 1 3 I. r. 6 Simoncsics János ....................... 4 4 3 4 4 4 2 3 3 1 2 3 I. r. 7 Takács Lajos ............................. jó 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 — I. r. 8 Takács Nándor, ism ..................... törv. 4 4 4 4 3 4 3 3 2 1 1 — I. r. 9 Virga Lajos ................................... jó 5 4 3 4 4 4 4 5 3 2 3 — II. r. 10 Vojacsek János ............................. dics. 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 jeles 11 Zahlbruckner Gyula .... dics. 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 4 jeles 12 Farkas Mihály ............................. m a cr ö á n t a u 1 ó — — 13 Neumann Jakab, m. v. . Összesen : 13. k i m a r a d t III. OSZTÁLY. II. OSZTÁLY.

Next

/
Thumbnails
Contents