Katolikus gimnázium, Szentgyörgy, 1889

TARTALOM. I. Adatok a gymnasium 1889—90-ik év történetéhez. II. A tanári kar. III. A bevégzett tananyag áttekintése. IV. Az ifjúság érdemsorozata. V. Statisztikai táblázatok. VI. A szülőket érdeklő fontosabb rendeletek. VII. Tudósítás a jövő 1890—91-diki tanévről.

Next

/
Thumbnails
Contents