Szép Szó 6. kötet (Budapest, 1938)

SZÉP SZO „Szép szó" magyarul nem fölcicomázott ki­fejezést, hanem testet öltött érvet jelent. A szép szó nem csak eszközünk, hanem célunk is. Cé­lunk az a társadalmi és állami életforma, mely­ben a szép szó, a meggyőzés, az emberi érdekek kölcsönös elismerése, megvitatása, az egymás­rautaltság eszmélete érvényesül. Fellépésünkkel, írásainkkal, gondolatainkkal, értelmességre hivat­kozó hitünkkel az emberi egység igényét próbál­juk ismét életre hívni, a réginél fejlettebb egy­ségre tartó haladottabb igényt, a modern, maga­magát fegyelmező, rendbefoglaló szabadságot. József Attila Szerkesztőbizottság: FEJTŐ FERENC, GÁSPÁR ZOLTÁN, HATVANY BERTALAN, IGNOTUS PÁL, REMENYIK ZSIGMOND HATODIK KÖTET 1938 INTÉZI PANTHEON KIADÁS.

Next

/
Thumbnails
Contents