Szép Szó 7. kötet (Budapest, 1938)

SZÉ P SZÓ ,.Szép szó'' magyarul nem fölcicomá­zott kifejezést, hanem testet öltött érvet jelent. A szép szó nemcsak eszközünk, hanem célunk is. Célunk az a társadalmi és állami életforma, melyben a szép szó, a meggyőzés, az emberi érdekek köl­csönös elismerése, megvitatása, az egy­másrautaltság eszmélete érvényesül. Fel­lépésünkkel, írásainkkal, gondolataink­kal, értelmességre hivatkozó hitünkkel az emberi egység igényét próbáljuk is­mét életre hívni, a réginél fejlettebb egységre tartó haladottabb igényt, a mo­dern, maga-magát fegyelmező, rendbe­foglaló szabadságot. József Attila Szerkesztőbizottság: FETTŐ FERENC, GÁSPÁR ZOLTÁN, IGNOTUS PÁL, REMENYIK ZSIGMOND HETEDIK KÖTET 1938 BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents