Szép Szó 8. kötet (Budapest, 1939)

Most jelent meg ARNOLD ZWEIG: Á VERDUNI ISKOLA Két kötet, 524 oldal i^^^mma^m^^—m^^í Fűzve P 5.80, egybekötve P 6.90 A világháború legvéresebb csatájának lel keket átformáló drámai története. A „Grisa őrmester" című trilógia második része. Mind en könyvesboltban kapható P ANTHEO NKIADÁS Burroughs: Tarzan az aranyvárosban A magyar „Tarzan" kiadás 11-ik új kötete ugyanolyan érdekes és friss kalan dokkal teli, mint az előző kötetek, amelyek új kiadásai szünet nélkül követik egymást. E kötetben a dzsungel királya Abesszinia őserdejébe viszi olvasóit Fűzve P 1.90, kötve P 2.90. Minden könyvesboltban kapható A SZÉP SZÓ minden közleményeért szerzője felel. — Szerkesztőbizottság: FEJTŐ FERENC, GÁSPÁR ZOLTÁN, IGNOTUS PÁL, REMENYIK ZSIG­MOND. — Szerkesztésért és kiadásért felelős: GÁSPÁR ZOLTÁN. — A SZÉP SZÓ megjelenik évente 10 füzetben. — Egy füzet ára: 1 pengő. — Előfizetés egy évre 9 pengő, félévre 4.80 pengő. Utódállamokban évi elő­fizetés 10 pengő, egyéb külföldön 12 pengő. — Szerkesztőség és kiadó­hivatal: Budapest, V., Vilmos császár út 28. II. emelet. Telefon: 113—499. — Szerkesztőségi fogadóórák kedden d. u. 5—7-ig. — Kéziratokért nem vállalunk felelősséget. — A levelekhez válaszbélyeget kérünk, különben csak indokolt eset­ben válaszolunk. Az állandó borítólapot Nemes Gy.—Káldor tervezte.

Next

/
Thumbnails
Contents