Széphalom 12. (2002)

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2002. 12* kötet IN MEMÓRIÁM BALASSA IVÁN Szerkesztette KOVÁTS DÁNIEL E. Kovács László, Tellinser István képeivel A ci'm Kazinczy Ferenc kézírása (1816) A portré Ender János nyomán Rusz Károly műve (1860) KÖTETÜNK TARTALMÁBÓL • A 200 ÉVES KOSSUTH Kossuth és a szónoklat Sátoraljaújhely és Kossuth Két újhelyi Kossuth-legenda Olaszliszka és Kossuth — postatörténeti nézőpontból Kossuth Lajos levele Sárospatakra KAZINCZY ÉS KORA Kazinczy folyóirata, az Orpheus Josef Dobrovsky és Kazinczy Ferenc Kazinczy epigrammáinak és episztoláinak korabeli hatása Helmeczy Mihály és Kazinczy Ferenc Tasso-fordítása Két kortárs: Mátyási József és Mailáth Antal Adalékok a Kazinczy család tagjairól HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY Boruth Andor, a festő és az ember Hadifogolyélet az első világháborúban Magyarok útja Svédországba Kisebbségi sors Szlovákiában a Benes-dekrétumok után Helynevek Károlyfalváről és Sárospatakról Németh László levele Mátyás Ernőhöz 1949-ben Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán professzorok centenáriuma SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE Richard Prazák professzor Zemplénben Az ár ellen. Kiss József verseinek új kiadása Búcsú Nagy Gézától és Balassa Ivántól A széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának tématerve Hőgye István szakirodalmi munkássága • Zempléni Árpád (1. o.), Ficsor Miklós (84), Cseh Károly (98), Szilágyi Ferenc (20, 325), Tusnády László (162), Illés László (262), Regina Lumpickiene (296) versei

Next

/
Thumbnails
Contents