Széphalom 13. (2003)

A KAZINCZY F|Rf Nt TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE ■» 2003. 13. kötet IN MEMÓRIÁM KÖDÖBÖCZ JÓZSEF Szerkesztette KOVÁTS DÁNIEL Teliinger István rajzaival Acírfi Kazinczy Ferenc kézírása (1816). A portré Stunder János Jakab (1797) nyomán Rohn Alajos műve (1860) KÖTETÜNK TARTALMÁBÓL • A NAGYSÁGOS FEJEDELEM A Vezérlő Fejedelem bujdosó könyveinek üzenete II. Rákóczi Ferenc vallásossága és valláspolitikája A Rákócziak várai és várkastélyai Rákóczi és a kurucok a szlovák népköltészetben KAZINCZY ÉS KORA Kazinczy Ferencről mai szemmel Kazinczy Ferenc a magánéletben Nagy János Tasso-fordítása Kazinczy Ferenc és Kazinczy Lajos emléktáblája MESTEREK ÉS MŰVEK Egy falusi lelkipásztor könyvtára a 19. század végén Nikolaus Lenau ébresztése Irodalmi találkozások Újhelyben A Sorstalanság nyelvi megközelítése Weinrauch Katalin és a kárpátaljai magyar gyermeklíra HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY Szalay Sámuel szerepe a cseh református misszióban Dókus Gyula, Nagy-Zemplén utolsó alispánja Rendhagyó napló az I. világháborúból A Karpathenverein lőcsei tevékenysége az 1920-as években Szabó Zoltán professzor felemás igában Az erdőbényei zsidóság sorsa Vallomások, jegyzetek a Bodrogközről SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE A Kassai Történelmi Egyesület és a Hajnóczy-érem Márai Sándor Kassája Kiss Sándor, a kisgazda politikus Az „Édes anyanyelvűnk" verseny három évtizede Környezetkultúránkért Újhelyben és Füzérkomlóson Ködöböcz József szakirodalmi munkássága

Next

/
Thumbnails
Contents