Széphalom 15. (2005)

15» kötet HÚSZÉVES A KAZINCZY TÁRSASÁG Szerkesztette KOVÁTS DÁNIEL Teliinger István grafikáival A cím Kazinczy Ferenc kézírása (1816). A portré ismeretlen mester műve (1860 körül) KÖTETÜNK TARTALMÁBÓL • KAZINCZY ÉS KORA A Tövisek és virágok mai szemmel Kazinczy Ferenc a magánéletben - III. 250 éve született Kazinczyné gr. Török Zsófia A Kazinczy testvérek vagyonmegosztása 1813-ban Portrévázlat Ungvárnémeti Tóth Lászlóról MESTEREK ÉS MŰVEK Az olasz művelődés jelenléte Faludi Ferenc világlátásában Kétszáz éve született Csokonai Vitéz Mihály Eszmetöredékek Trefort Ágostontól Wass Albert meséiről HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY Árpád-házi Szent Erzsébet alakja népdalainkban A pálos rend emlékei a mai Sátoraljaújhelyen Szerencs Bocskai és hajdú hagyományairól Cseh diákok magyar iskolákban a türelmi rendelet után Az abaúji Hegyköz fogalma és területe NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT A finnugor alapnyelv egy hangtani kérdéséről Nyelvi vitáink egykor és ma A nyilvános megszólalás kultúrája Régi zempléni helynevekről TÜKRÖK ÉS TANÚK Egy reformkori utazó emlékeiből - II. A magyarországi ötvösjegyek nyomában Orosz hadifogságban A Népegyetem terve Sárospatakon 1945-ben SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE Jeles elődök emlékezete Társaságunk két új kiadványáról Ruzsiczky Éva szakirodalmi munkássága Szerzői mutató évkönyvünk 11-15. köteteihez

Next

/
Thumbnails
Contents