Széphalom 17. (2007)

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2007. 17. kötet ÉPÜL A MAGYAR NYELV MÚZEUMA Szerkesztette KOVÁTS DÁNIEL Teliinger István rajzaival A cím Kazinczy Ferenc kézírása (1816). Kazinczy arcképe Pesky József festménye (1828) KÖTETÜNK TARTALMÁBÓL • KAZINCZY ÉS KORA Kazinczy mint folyóirat-szerkesztő Kazinczy és Földi vitája az Anakreón-fordításokról Kazinczy Ferenc műfordításai Kiss János, Majthényi László, Mocsáry Antal és Kazinczy Erdélyi út 2007-ben Kazinczy nyomában HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY Hegyaljai mezővárosok középkori oklevelei Szent Margit legendája Erdőbénye - a legendák földje A karácsonyi ünnepkör a néphagyományban A Bodrogköz szőlő- és borkultúrájáról Emlékek, versek 1956-ból MESTEREK ÉS MŰVEK A mese és filozófia összefüggése Vörösmarty műveiben A hűség mítosza „A lőcsei fehér asszonyában Novák Sándor sárospataki szolgálata Száz éve született Adnan Saygun török zeneszerző NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT Közép Zemplén megyei magyar helynevek 1864-ből A sátoraljaújhelyi promontóriumok helynévi szótára A kiegészülés a magyar nyelvben „A magyar nyelv elé mozdításáról" TÜKRÖK ÉS TANÚK Vályi Pál és Kováts Viktor európai utazása a 19. században Sárospatak szerepe a magyar nemzeti életben A nők lelkészi szolgálatáról Magyarok Angliában - 1956 előtt és után SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE Kazinczy örökösei Rakovszky József újhelyi emlékezete Nagyvárad nevezetességei Kazinczyval kapcsolatos közleményeink mutatója

Next

/
Thumbnails
Contents