Széphalom 18. (2008)

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2008. 18, kötet SZÉPHALOM KINCSEI ÉS ÜZENETEI Szerkesztette KOVÁTS DÁNIEL Mezey István rajzaival A cím Kazinczy Ferenc kézírása (1816). Kazinczy szoborportréja Ferenczy István alkotása (1827) KÖTETÜNK TARTALMÁBÓL • „Ml EZT A NYELVET SZERETNI TARTOZNÁNK...” Sólyom László ünnepi beszéde Köszöntők a Magyar Nyelv Múzeuma megnyitásakor A zempléni és abaújii régió és anyanyelvűnk Megjegyzések Zemplén 19. századi nyelvéről KAZINCZY ÉS KORA Az elődökhöz való viszonyulás első folyóiratunkban Kazinczy szerepe a nyelvkérdés történetében Kazinczy a kényszerűség és szabadság között Mentalitás és nyelvhasználat a Fogságom naplójában A Kazinczy család alsóregmeci telkei MESTEREK ÉS MÜVEK Boldogságkeresés a reneszánszban Bibliai hatás irodalmunkban Eötvös, Mikszáth és Pósa Lajos megidézése Wass Albert két művéről HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY Mezővárosi oklevelek regesztái Abaújból és Zemplénből Magyar nemességet szerző görögök Erdőbénye népének élete a 18. században 18. századi erdélyi textíliák Egy szolgálatra szegődött ember: Miklósy István Magyar mondák Krisztus urunkról TÜKRÖK ÉS TANÚK Vályi Pál franciaországi utazása a 19. században Szabó Béni brassói szűcsmester önéletrajza Egy kassai magyar asszony a történelem sodrában Menekülés a kommunizmusból 1956-ban SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE Kazinczy apokrif naplója Könyvekről, konferenciákról Búcsú Csiha Kálmántól, Détshy Mihálytól, Teliinger Istvántól Társaságunk tevékenysége évkönyveink tükrében

Next

/
Thumbnails
Contents