Széphalom 19. (2009)

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE ^ 2009. 19. kötet 250 ÉVE SZÜLETETT KAZINCZY FERENC Szerkesztette KOVÁTS DÁNIEL Égerházy László alkotásaival A cím Kazinczy Ferenc kézírása (1816). A portré Stunder János Jakab műve (1797) KÖTETÜNK TARTALMÁBÓL • KAZINCZY ÉS KORA Magyarosítási szándékok 1790 körül Viselet és viselkedés Kazinczy portréiban Kazinczy stilisztikai nézeteiről Kazinczy leg kiválóbb fordításai Kazinczy Cseh- és Morvaországban Kazinczy és a kertművészet Zarándokút a fogságot szenvedő Kazinczy nyomában NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT Geleji Katona István, a nyelwédő A magyar nyelv élettere a XXL században A nyelvújítás és a kémia Nyelvi jegyzetek - mai jelenségeké I MESTEREK ÉS MŰVEK Kálvin János életpályája Csokonai és a néphagyomány Szépkúti Miklós költészete Wass Albert erdélyi korszaka HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY Az erdőhasználat szabályozása a 16 -18. században A táj és a hagyományos paraszti gazdálkodás átalakulása Györffy István élő öröksége A magyar Faust-mondák TÜKRÖK ÉS TANÚK Bélyi krónika 1938-1944 Utunk Németországon át Dánia felé Történelmi idők Kassán II. SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE Busa Margit emlékezete Fried István új könyve Kazinczyról Péchy Blanka és az anyanyelvi mozgalmak

Next

/
Thumbnails
Contents