Széphalom 20. (2010)

TARTALOM KAZINCZY ÉS KORA KAZINCZY Ferenc: Fejezetek a Tübingai pályaműből (Fordította dr. Kazinczy Ferenc) 1 FRIED ISTVÁN: Egy pálya alkonya. (Az 1820-as esztendők Kazinczy Ference) 15 VÁCZY JÁNOS: Kazinczy Ferenc legkiválóbb fordításai IV. 29 DEBRECZENI ATTILA: Egy Kazinczy-vers genetikai dossziéja 43 HALÁSZI Aladár: A szép és a jó mint vezérlő elv Kazinczy életművében 51 Szilágyi Ferenc: Epigrammák 60 BODROGI Ferenc Máté: A nevetés kritikai gesztusának egyik forrása Kazinczynál 61 ILLÉS László: Versek 72 KISS ENDRE JÓZSEF: Kazinczy és a könyv 73 KOVÁTS DÁNIEL: „Istennek élő templomot építsünk” Kazinczy a reformátusok körében 79 Cseh Károly: Versek 84 SEBŐ JÓZSEF: Kazinczy és Veszprém 85 Dudás Sándor: Versek 94 TÓTH KÁLMÁN: Az utolsó sor nyomában: a „cselekvő Kazinczy“ 95 PraznOVSZKY MIHÁLY: Zákonyi Ferenc, a Kazinczy-kutató 119 GECSEI KOLOS: Kazinczy koszorúja 125 KISS László: Kis Witzay József, Kazinczy kassai orvosa és barátja 129 LUKÁTS JÁNOS: A nótaszerző és a literátor. Elképzelt párbeszéd két jelenetben 139 FlNTA ÉVA: Két vers 152 NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT MlZSER LAJOS: Magyar elemek a zempléni szlovák helynevekben 155 NYIRKOS ISTVÁN: A mai magyar nyelv változási tendenciáiról 161 JAKAB ISTVÁN: Nyelvtanunkból máig hiányzó fejezetrészek: a jelzős szerkezetek összevonása 167 Katona Kálmán: Versek 174 KAZINCZY Ferenc A. G.: Üzenet az ifjúságnak. (Beszéd a győri Kazinczy-versenyen) 175 KERTÉSZ ANNA: Kell-e tolmács Jókaihoz? 179 POZSGAI GYÖRGYI: Versek 182 Balázs Géza - Nagy Levente: Tíz év az úton 183 MESTEREK ÉS MŰVEK MARTINÁÉ JáNOSNÉ: „A szívem van benne és eszemnek gyönge fénye” (Molnár Borbáláról) 197 MARTINAK JÁNOS: A költő Bessenyei György 221 Ficsor Miklós: Vers 230 TUSNÁDY LÁSZLÓ: Történelem és látomás (Százötven éves „Az ember tragédiája”) 231 TUSNÁDY LÁSZLÓ: Fény és szakadék (vers) 234 NYÍRI PÉTER: „Haj, boldog idők!” Jókai Mór: A régi jó táblabírák 237 KOVÁCS ELEONÓRA: Bolnai (Bethlen) Miklós (1831-1899) 243 SOMOGYI GÁBOR: „Nyugalom a viharban”. Ewa Ernő, a katonaíró 259 SZILÁGYI FERENC: Mózes fohásza (vers) 272 SZENCZI IBOLYA: Kádár Lajos elfeledett életműve 273 MATITS FERENC: Egy művészbarátság emlékezete: Halmy Elemér és Petrasovszky Leó 285 ÖTVÖS László: Váci Mihály Bibliája 293 KOMÁROMY SÁNDOR: Bevezetés a vajdasági gyermeklíra 20. századi történetébe 301 KELEMEN ERZSÉBET: Új poétikai formák Papp Tibor költészetében 305 SZIGETI SÁNDOR fényképei 28, 50, 71, 83, 93, 124, 138,151, 154, 166, 220, 236, 242, 258 300, 304, 308, 324, 340,350, 358, 410, 434,456, 496, 525, 527, 528, 532, 534, 565, 566, 582

Next

/
Thumbnails
Contents