Széphalom 22. (2012)

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE Tsl 2012. 22. kötet A 60 ÉVES FEHÉR JÓZSEF TISZTELETÉRE Szerkesztette KOVÁTS DÁNIEL Gaál Zoltán fotóművész képeivel A dm Kazinczy Ferenc kézírása (1816). A portré Ender János műve (1828). KÖTETÜNK TARTALMÁBÓL • KAZINCZY ÉS KORA Váczy János monosráfiájának eredeti tervvázlata A Kazinczy-kutatás mai kérdéseiből Kazinczy, Berzeviczy és Herder A Kazinczy-levelezés kánonképző szerepe Kiesészítő adatok a Kazinczy család leszármazásához Sípos Pál és Sárospatak A „nyelvnevelő” Pucz Antal NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT Kazinczy, a nyelvújítás és a tájszavak A nyelvi norma Az anyanyelvi versenyekről A Magyar Nyelv Múzeuma helyzete és távlatai MESTEREK ÉS MŰVEK Amadé Lászlóról és Bőd Péterről Jókai Mór műveinek elfeledett üzenetei Mikszáth Kálmán, a máramarosi képviselőjelölt A fáklyd móriczi homiletikája HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY A zászlótartó a magyar történeti hagyományban Adatok Sátoraljaújhely reformációjához A hímes tojás és a húsvéti ünnepkör hagyománya A néphit a szülésről, bábákról TÜKRÖK ÉS TANÚK Vályi Pál XIX. századi utazási emlékeiből Szabó Zoltán teológiai tanár emlékezete A sárospataki vár történeti kutatásának forrásai SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE Fehér József személyi bibliográfiája Búcsú Mezei Márta irodalomtörténésztől Munkatársaink új könyveiről

Next

/
Thumbnails
Contents