Vezetés - szervezés, 1984 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1984 / 1. szám

VEZETÉS SZERVEZÉS XVII. évf. 1. sz. TARTALOM 1984.január a PRODUKTORG, STRUKTÚRA, SYSTEM szervezési vállalatok közös kiadványa Oldal Vezetésről, vezetőkről. Interjú Drecin József művelődési államtitkárral......................................... 4 Körkérdésünk: Ön mennyire önálló?................................................................................................ 9 /DR. SZAKÁLY DEZSŐ ^ A vállalati term ék stratégia. Termékszerkezeti vizsgálatok.................................................................. 13 BECS LÁSZLÓ Minőség, gyártmányfejlesztés, versenyképesség.................................................................................. 19 FRANK TIBOR Gyakorlati tapasztalatok a vezetői munka megszervezéséről ............................................................ 24 DR. SAJÓ JÁNOS A szervezeti rendszer korszerűsítése a Belvárosi Vendéglátó Vállalatnál.......................................... 27 BARANYAI JÁNOS Műszaki adatbázis szervezésének gyakorlati tapasztalatai .............................................. 31 Felelős szerkesztő: KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK KOZMA JUDIT JASZEK, JAN A vállalati irányítási rendszer diagnózisa ........................................................................................... 37 R1BARSZKA E. A vezetőképzés tapasztalatai a Bolgár Népköztársaságban.................................................................. 41 A szerkesztő bizottság elnöke: ZSEDNAI PÁL KÖNYVSZEMLE Taylor, F. W.: Üzemvezetés. A tudományos vezetés alapjai (dr. Kéri József) .............................. 45 Kitov, A I.: A vezetői döntések pszichológiai sajátosságai (Rátz Ferenc) ........................................ 47 TÁJÉKOZTATÁS A Magyar Tudományos Akadémia vezetés- és szervezéstudományi bizottságának 1983. októ­ber 26-i ülése (dr. Kéri József)................................................................................................................ 49 A szerkesztőség címe: 1027 Budapest II., Fő u. 68. Telefon: 154-250,154-090 Jahrgang XVII. Nr. 1. Januar 1984. FÜHRUNG, ORGANISATION INHALT Felelős kiadó: a SYSTEM Szervezési Vállalat igazgatója. Témaszám: 1204.1; kiadványszám: 266/1983; terje­delem 6,0 (A/5) ív; példanyszám: 2000 Teijeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely posta- hivatalnál, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodában (KHI, Budapest, József nádor tér 1. sz. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint át­utalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Hl -ISSN 0236-6215 Készült az Ipari Informatikai Központ nyomda főosztályán 83.436 Budapest IV, Berda József u. 12. íves ofszetnyomással. Felelős vezető: Haraszti Győző. Seite Interview mit Staatssekretär József Drecin zu Leitungsprobleme in der Industrie ......................... 4 Unsere Rundfrage: Wie sind Sie selbstständig, Genosse Direktor?.............................................. 9 DR. SZAKÁLY. DEZSŐ Gestaltung der Produktionsstrategie, Analyse der Produktionsstrukture ........................................ 13 BÉCS, LÁSZLÓ Qualität, Fabrikationsentwicklung und Konkurrenzfähigkeit ............................................................ 19 FRANK, TIBOR Praktische Erfahrungen mit Organisation der alltäglichen Tätigkeit der Leitungskräfte . ... 24 DR. SAJÓ, JÁNOS Vervollkommnung des Organisationsaufbaus in der Gaststättenindustrie ................................... 27 BARANYAI JÁNOS Erfahrungen mit Organisation einer technischen Datenbasis ....................................................... 31 AUSLÄNDISCHE ERFAHRUNGEN JASZEK JAN Durchleuchtung des Leitungssystems................................................................................................. 37 RYBARSKA, E Erfahrungen mit der Kaderechulung in der Volksrepublik Bulgarien................................................ 41 NEUE BÜCHER..................................................................................................................................... 45 INFORMATION..................................................................................................................................... 49 Előfizetési díj: egy évre960 forint. Egyes szám ára: 80. Ft. Index szám: 25.796

Next

/
Thumbnails
Contents