Vezetés - szervezés, 1985 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1985 / 1. szám

1985.január SZERVEZÉS a PRODUKTORG, STRUKTÚRA, SYSTEM szervezési vállalatok közös kiadványa VEZETÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: Kozma Judit A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE: Zsednai Pál TARTALOM Oldal lyÚR SÜTŐ DEZSŐ A gazdálkodó szervezetek pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének néhány tapasztalata .................... 1 BALATONI PÁL, MARKOVICS JÁNOS A vállalati szervezőmunka főbb tapasztalatai, feladatai a könnyűipari ágazatban .......................... 7 A SZERVEZÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA / DR. NAGY FERENC V Szervezési szemléletünk fejlesztési forrásai (II. rész) ....................................................................... 12 DR. JÁVOR ISTVÁN V A vezetői ellenállás leküzdése céllojalítás-modell alkalmazásával................................................. 18 DR. GLATTFELDER PÉTER, MAGYAR BÉLA A vonalkódtechnika és alkalmazási lehetőségei ............................................................................... 26 KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK / JOÓNÉ TÓTH GYÖRGYI у A nyugat-európai tőkésországok beruházás- és fejlesztéspolitikájának néhány jellemzője ........... 32 KÖNYVSZEMLE Varkas János Kz innováció társadalmi-gazdasági akadályai (dr. Jávor István)....................................................... 35 A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Antal Zoltán dr. Bácskai Tamás Beck Tamás Deák János Fejes István dr. Gágyor Pál dr. Horváth László dr. Jancsár Sándor dr. Susánszky János dr. Szilas Ádám dr. Végh Mihály A SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1027 Budapest II., Fő u. 68. Telefon: 154-250, 154-090 Felelős kiadó: a SYSTEM Szervezési Vállalat igazgatója Témaszám: 1204.01; kiadványszám: 266/1983; teijede- lem 6,0(A/5) ív; példányszám: 2200 Készült az Ipari Informatikai Központ nyomda főosztályán 85.0Q1 Budapest IV., Berda József u. 12. íves ofszetnyomássaL Felelős vezető: Haraszti Győző Műszaki szerkesztő: Szabó Kornélia Előfizetési díj: egy évre 1200 forint Egyes szám ára: 100 forint Megjelenik: havonként HU-ISSN 0236-6215 FOLYÓIRATOLVASÓ A vállalkozótípus jellemzői - A teljesítmény kulcsa: a vezetés minősége - Nincs elég idejük az írországi vezetőknek - A vezetők jövedelme az NSZK-ban - A számítógéppel támogatott in­tegrált gyártás távlatai - Az automatizálással járó foglalkoztatási gondok Japánban - Szervezési tar­talékok a szovjet belkereskedelemben - Otthoni munkavégzés a számítógépesítés nyomán ... 38 A VEZETÉS, SZERVEZÉS 1984. évi tartalomjegyzéke ............................................................. 42 Jahrgang XVIII. Nr. 1. Januar 1985. Г FÜHRUNG, ORGANISATION Inhalt Seite DR. SÜTŐ, DEZSŐ Einige Erfahrungen aufgrund der finanziellen Kontrolle über Wirtschaftsorganisationen .... 1 BALATONI, P.; MARKOVICS, J. Die Lage der Betriebs- und Arbeitsorganisation in der Leichtindustrie ........................................ 7 THEORIE UND PRAXIS DER ORGANISATION DR. NAGY, FERENC Die Quellen unserer organisatorischen Betrachtungsweise (Тей II.) ........................................... 12 DR. JÁVOR, ISTVÁN Modelle zur Auflockerung von starren Machtstrukturen: Bewältigung der Opposition von Führungskräften (Teil П.) ................................................................................................................... 18 DR. GLATTFELDER, P.; MAGYAR, B. Die Strichkodetechnik und ihre Anwendungsmöglichkeiten.......................................................... 26 AUSLÄNDISCHE ERFAHRUNGEN TÓTH, GYÖRGYI Einige Merkmale der Investitions- und Entwic klingspol it ik in den westeuropäischen Industrie­ländern ................................................................................................................................................... 32 NEUE BÜCHER .................................................................................................................................. 35 AUS AUSLÄNDISCHEN FACHZEITSCHRIFTEN ........................................................................ 38 INHALTSVERZEICHNIS DES JAHRGANGES 1984 42 Teijeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlap­kézbesítő postahivatalnál, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodában (KHI, Budapest, József nádor tér 1. sz. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jel­zőszámra. XVIII. évf. 1. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents