Vezetés - szervezés, 1988 (21. évfolyam, 1-3. szám)

1988 / 1. szám

XXI. évf. 1988. január TARTALOM Oldal GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS - VÁLLALATVEZETÉS OSMAN PÉTER Vitairat technológiaimportunk központi szabályozásáról (Ijész)................................................................. 1 A VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MÓDSZERTANI ALAPJAI ERDŐS GÉZA, KLEIN SÁNDOR Hatékonyabb vezetés a dolgozók akcióigényének kielégítésével (I. rész)..................................................................... 9 VAJAI LÁSZLÓ A teammunka sajátosságaira épülő szervezeti megoldás..............19 RADÓ LÁSZLÓNÉ Stratégiai döntési modellek és módszerek a szakirodalom tükrében...................................................................27 KOSZTOLÁNYI GÉZA, KUDERNA FERENC Gyártórendszerek összehasonlító vizsgálata: egy alkalmazási példa és tapasztalatai ....................................................................33 LŐRINCZ SÁNDOR Szerelési munkahelyek célszerű kialakításának vizsgálata ...........37 LAKOS FRIGYES Vezetői titkárságok „automatizálásának” hazai lehetőségei ....41 KÜLFÖLDI KÖRKÉP * HAMMER, JOSEF Divizionális szervezetek alkalmazási lehetőségei a nagyvállalati gyakorlatban ............................................................47 KÖNYVSZEMLE Scott, В.; Söderberg, S.: Menedzselés mesterfokon (Pittmann János).............................................................................53 FOLYÓIRATOLVASÓ Mi motiválja a vezetőket? * Helyi hálózatokra épülő irodai kom­munikáció * Beválik-e a dolgozói részvénytulajdon intézménye? * Brit feldolgozóipari vállalatok sikereinek titka * Az önismeret a ve­zető jelentős erőforrása * A „dolgozóbarát” iroda tízparancsolata * Rugalmas gyártórendszerek, integrált anyagfolyamatok .........57 felelős kiadó: a SZliN/.OR Szervezési Vállalat Igazgatója Témaszám: 3107.01; kiadványszám: 266/1083; terjedelem: 6,5 (A/5) ív. A szedés az IvKI'ATüRV. a nyomás az MCiKS/. Nyomdában készült. Felelős vezető: Mázi Ferenc Nyomdavezető: Baku György 88.435 l .lölizetési díj: egy évre 1200 Ft ügyes szám ára: 100 I t Megjelenik: havonként Felelős szerkesztő: Pittmann János A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Antal Zoltán A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Bácskai Tamás Beck Tamás Deák János Fejes István dr. Gágyor Pál dr. Horváth László dr. Jancsár Sándor dr. Paál Gyula dr. Susánszky János dr. Szilas Ádám dr. Végh Mihály A szerkesztőség címe: 1027 Budapest II., Fó utca 68. Telefon: 154—090 Levélcím: 1363 Bp. 502. Pf. 33. HU—ISSN 0236—6215 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a posta hírlap­üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR, Budapest, József nádor tér 1. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a KHI215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra.

Next

/
Thumbnails
Contents