Állami gimnázium, Szilágysomlyó, 1940

Kolozsvári tankerület, A szilágysomlyói m. kir. á ímziazium EVE E ; A > "■k »■ ' '• o az 1940— *1. tanévről. KÖZZÉTESZI: KŐHALMI MIHÁLY SZEVÉR mb. igazgató. ♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦ Nyomatott a „Lázár“ könyvnyomdában Szilágysomlyón, 1941. .&NoA

Next

/
Thumbnails
Contents